3. kolo KP družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň

Logo NVCEL barevní

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Nová Včelnice, z.s.

Datum

03.09.2023

Místo

Nová Včelnice (Atletický stadion Josefa Jelínka, Školní 372, Nová Včelnice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Václav Tipka 728 645 620
Technický delegát Bohuslava Váňová 723 457 807
Ředitel závodu Marek Strnad 724 094 914
Hlavní rozhodčí Ludvík Vacek
Lékař Veronika Strnadová
Hospodář Veronika Strnadová
Časomíru zajišťuje Zdeňek Brus
Výsledky zpracoval Barbora Leitgebová

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2011
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2011

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 800 m, 110m p 91,4, 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 800 m, 100m p 76,2-8,5, 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 800 m, 100m p 83,8, 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 800 m, 110m p 99,1, 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 6kg, kladivo 6kg, oštěp 800g
Žáci 60 m, 150 m, 800 m, 100m p 83,8, 1500m p 76,2, 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 100m p 76,2-8,2, 1500m p 76,2, 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Běh na 1500 m př. a 3000m chůze starší žákyň a žáků jsou současně krajským přeborem jednotlivců.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 08:30 hodin v prostoru vedle cíle.

Startovné

Starty mimo bodování a) V jednotlivých soutěžích může ŘP povolit starty závodníků "mimo bodování" (dále jen MB); tito závodníci nemají nárok na postup do užšího finále (kromě případu, že v disciplíně startuje maximálně 8 závodníků včetně závodníků MB). b) Závodníci jsou povinni v přihlášce označit svůj start mimo bodování a uhradit startovné 140 Kč ve prospěch pořadatele za každý tento start (včetně případné štafety). 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 21.8.2023 do 1.9.2023 20:00.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. Kontrola náčiní je otevřená v době 9:00-10:00 v prostoru vedle cíle.

Šatny

Šatny a sprchy jsou k dispozici u stadionu. Pořadatel neručí za věci uložené v šatnách.

Časový pořad

neděle, 3.9.2023

Čas Disciplíny
10:00 100m p 76,2-8,2 Žky výška Žci dálka Jři dálka Dci koule 3kg Dky koule 4kg Jky kladivo 3kg Žky oštěp 700g Dci oštěp 800g Jři
10:15 100m p 83,8 Žci
10:25 100m p 83,8 Jky 100m p 76,2-8,5 Dky Běh
10:35 110m p 99,1 Jři 110m p 91,4 Dci Běh
10:50 60 m Žky
11:10 60 m Žci výška Žky dálka Jky dálka Dky koule 5kg Dci koule 6kg Jři kladivo 4kg Žci oštěp 500g Dky oštěp 600g Jky
11:30 100 m Dky 100 m Jky
11:45 100 m Jři 100 m Dci
12:00 800 m Žky tyč Jři tyč Dci tyč Žci
12:10 800 m Žci
12:20 800 m Jky 800 m Dky výška Jky výška Dky dálka Žky koule 4kg Žci kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři oštěp 500g Žky
12:30 800 m Jři 800 m Dci
12:40 1500m p 76,2 Žky
12:55 1500m p 76,2 Žci
13:10 200 m Jky 200 m Dky
13:25 200 m Jři 200 m Dci
13:30 výška Jři výška Dci tyč Jky tyč Dky tyč Žky dálka Žci koule 3kg Žky kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Jky oštěp 600g Žci
13:40 150 m Žky
14:05 150 m Žci
14:20 chůze 3000m Žci chůze 3000m Žky
14:50 4x60 m Žky
15:00 4x60 m Žci
15:10 4x100 m Jky 4x100 m Dky 4x100 m Jři 4x100 m Dci

Další informace

Upozorňujeme na to, že je silnice I/34 z Českých Budějovicích uzavřená mezi Lásenice a Horním Žďárem. Doporučujeme jet přes Veselí nad Lužnicí.