Krajský přebor jednotlivců ve víceboji přípravek

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ VS Tábor, z. s.

Datum

11.03.2023

Místo

Tábor (Sportovní areál Mír, U stadionu Míru 1579)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Pavel Fleischman pavel.fleisch@volny.cz
Ředitel závodu Šárka Chládková 725041799 sarka@chladkova.cz
Hlavní rozhodčí Karel Mileret
Lékař Denisa Chládková
Hospodář Petr Nývlt

Startují

ročníky 2012 - 2013
ročníky 2012 - 2013

Poznámka: Start povolen jen registrovaným závodníkům.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 600 m, dálka, plný míč 1kg, čtyřboj
Atletická přípravka-dívky 60 m, 600 m, dálka, plný míč 1kg, čtyřboj

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Skok daleký se bude skákat z metrového pásma (tzn. z místa odrazu).

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena od 9:00 hodin v koridoru, oddíly do 9:30 hodin odhlásí nepřítomné přihlášené závodníky, dodatečné přihlášky nejsou povoleny!

Startovné

Čtyřboj přípravek 200,- Kč.

Přihlášky

Přihlášky pouze přes AK na webové stránce ČAS, do čtvrtka 9. března do 20:00 hodin.

Na jinou formu přihlášek nebude brán zřetel.

Dle přihlášek provede technický delegát případné omezení počtu startujících v jednotlivých kategoriích (ZÁVOD JE UZAVŘEN POUZE PRO JIHOČESKÝ KRAJ, V případě velkého počtu přihlášených u přípravky bude upřednostněn ročník narození 2012).
Seznam nevybraných závodníků bude zveřejněn na www.jckas a www.atletika.cz nejpozději v pátek 10.3.2023 do 14:00.

Rozcvičování

Pohyb závodníků v sektorech se omezuje pouze na vlastní závody. Rozcvičení se koná mimo závodní sektory.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prvním patře zázemí sportovního areálu. Budou označené. Šatny slouží pouze pro převlečení.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u schodiště v koridoru.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
 

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu v koridoru.

Časový pořad

sobota, 11.3.2023

Čas Disciplíny
10:00 60 m EleZ dálka EleH čtyřboj EleH čtyřboj EleZ
11:00 plný míč 1kg EleZ
11:15 60 m EleH
11:30 dálka EleZ
13:00 plný míč 1kg EleH
13:30 600 m EleH
14:00 600 m EleZ
14:30 Vyhlášení výsledků

Stravování

Bufet je dostupný na plaveckém stadionu - 100 m od sportovního areálu Mír. 
V koridoru je přísný zákaz konzumace jídla a sladkého pití. Pro stravování lze využít kuchyňku s rozcvičovnou, která na to bude určená a bude označená. Rozcvičovna se nachází v prvním patře nad koridorem. 

 

Parkování

Doporučujeme parkovat u plaveckého bazénu, který se nachází hned vedle sportovního areálu Mír. Zde je vyhrazené parkování i pro autobusy.

Další informace

Tituly a odměny

U přípravky závodníci na prvním až pátém místě získávají medaili a diplom (titul krajský přeborník).

Vyhlášeni budou také vítězové v jednotlivých disciplínách.

Upozornění

Pořadatel upozorňuje na možnost případné úpravy navrženého časového pořadu dle počtu přihlášených závodníků. O těchto změnách budete informováni jak hlasatelem, tak opraveným časovým pořadem na vývěsní tabuli v hale.

Zázemí pro svačinu a odpočinek: Rozcvičovna nad koridorem v 1. patře (vstup z koridoru po schodech - bude označeno). Do rozcvičovny a do zázemí sportovního areálu mimo koridor je zákaz vstupu v tretrách!


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY
Nezapomeňte si vzít do haly vhodnou obuv na přezutí! Do koridoru a jeho zázemí (=čistá zóna) je nutné se přezout do čistých přezuvek.