Atletické přebory ZŠ Ostrava - Jih

Pořadatel

Technicky zajišťuje AK SSK Vítkovice, z.s.

Datum

15.03.2023

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, Ostrava)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Martin Olšer
Hlavní rozhodčí PhDr. Danuše Vandrolová
Technický ředitel Lucie Vlková
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2012 - 2020
ročníky 2012 - 2020

Soutěže

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15.2.2023 do 14.3.2023 do 18,00hod.