Pohybový festival MŠ Ostrava - Jih

Pořadatel

Technicky zajišťuje AK SSK Vítkovice, z.s.

Datum

29.03.2023

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, Ostrava)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Lucie Vlková
Hlavní rozhodčí PhDr. Danuše Vandrolová
Technický ředitel Aneta Župníková

Startují

ročníky 2014 - 2020
ročníky 2014 - 2020

Soutěže

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15.2.2023 do 28.3.2023 do 18,00hod.