Memoriál Karla Stloukala

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s.

Datum

28.09.2023

Místo

Blansko

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ondřej Ellinger
Hlavní rozhodčí Jan Nečas
Výsledky zpracoval Gabriela Ellingerová

Startují

ročníky 1933 - 2005
ročníky 1933 - 2005

Soutěže

Muži vrh. tr.
Ženy vrh. tr.

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Startují:

Muži / Ženy:                          1987 - 2005

Veteráni/ky I:                        1962 – 1986

Veteráni/ky II:                       1922 – 1961

Soutěže:   Vrhačský trojboj – vrh koulí, hod diskem, hod kladivem

Muži:

18 – 49: koule 7,26 kg, disk 2,0 kg, kladivo 7,26 kg

50 – 59: koule 6,00 kg, disk 1,5 kg, kladivo 6,00 kg

60 – 69: koule 5,00 kg, disk 1,0 kg, kladivo 5,00 kg

70 – 79: koule 4,00 kg, disk 1,0 kg, kladivo 4,00 kg

80 +     : koule 3,00 kg, disk 1,0 kg, kladivo 3,00 kg

Ženy:

18 – 49: koule 4,00 kg, disk 1,0 kg, kladivo 4,00 kg

50 – 59: koule 3,00 kg, disk 1,0 kg, kladivo 3,00 kg

60 – 74: koule 3,00 kg, disk 1,0 kg, kladivo 3,00 kg

74 +     : koule 2,00 kg, disk 0,75 kg, kladivo 2,00 kg

 

Všichni startující mají v každé disciplíně 6 pokusů a závodí s náčiním o hmotnosti odpovídající své kategorii.

V případě, že do závodu bude přihlášen větší počet závodníků, pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet pokusů na 4 pokusy.

Výsledky v jednotlivých kategoriích se přepočítávají dle platných veteránských koeficientů WMA

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového pořadu a pořadí disciplín.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v buňce na stadionu v den konání závodu od 9 hodin

Startovné

Pro účastníky přihlášené předem 100Kč/osoba. Při přihlášení na místě 200kč/osoba.

Přihlášky

Probíhají od 1.9.2023 nejpozději do 26.9.2023 20hod na emailové adrese: info@atletikablansko.cz, nebo na místě nejpozději 30 minut před zahájením závodu.

Kontrola náčiní

Závodníci, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 45 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v závodní kanceláři.

Šatny

Šatny a WC jsou k dispozici v budově u vstupu na stadion. Šatny slouží pouze k převlékání, za odložené věci pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou zveřejněny na informační tabuli u závodní kanceláře. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

čtvrtek, 28.9.2023

Čas Disciplíny
09:30 Zahájení
09:55 vrh. tr. M vrh. tr. Ž
10:00 Vrh koulí Ž Hod diskem M
11:00 Hod diskem Ž Vrh koulí M
12:00 Hod kladivem M
12:30 Hod kladivem Ž
13:00 Vyhlášení výsledků

Parkování

Parkování v přilehlých ulicích nebo na sídlišti Písečná. Parkovací místa jsou omezena, počítejte s dostatečným předstihem.

Další informace

Pro první 3 umístění v každé kategorii jsou připraveny odměny.