1. kolo Mistrovství Moravy a Slezska družstev mládeže

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc, z. s.

Datum

06.05.2023

Místo

Olomouc (Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3, Olomouc)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Uhlíř David 737 572 927 daviduhl@post.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Iva Machová
Lékař ČČK Olomouc
Časomíru zajišťuje Atletický klub Olomouc
Výsledky zpracoval Novotná Andrea

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 91,4, 300m p 83,8, 2000m p 83,8, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 300m p 76,2, 2000m p 76,2, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 99,1, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Technická porada
Proběhne v 9:00 v klubovně v 1. patře atletické haly TJ Lokomotiva Olomouc. Technické porady se zúčastní vždy jeden vedoucí každého zúčastněného družstva, ředitel závodu, technický ředitel, hlavní rozhodčí a řídící soutěže. 
Řídící soutěže oznámí počty startujících v jednotlivých disciplínách. 
Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky se považuje za uskutečněný start se všemi důsledky.
Na technické poradě budou stanoveny základní výšky a zvyšování.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v kanceláři Atletického klubu Olomouc v 1. patře atletické haly od 8.30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pátku 28.4. do čtvrtku 4.5.2023 do 20:00 hod.

V přihláškách nezapomeňte uvádět PB nebo SB jednotlivých závodníků a disciplin. Jedná se o první kolo a na základě přihlášených údajů budou závodníci a závodnice nasazóváni do běhů a technických disciplin. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejší travnaté ploše, pokud tam nebude probíhat soutěž v hodu kladivem.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v garáži za cílem.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1. patře atletické haly a budou označeny. Šatny slouží pouze k převlečení, za případné ztráty pořadatel neručí. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na začátku hlavní tribuny a budou průběžně zveřejňovány online na webu ČAS. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Bodování:
V každé discplině poduje prvních 12 závodníků systémem 13-11-10-9-8-7-6-5-4-3- 2-1 bod za 1. - 12. místo.

Zdravotní služba

Zajišťuje ČČK Olomouc

Časový pořad

sobota, 6.5.2023

Čas Disciplíny
10:00 výška Dci dálka Dky dálka Jři kladivo 4kg Jky oštěp 700g Dci
10:30 100m p 76,2-8,5 Dky Finále
10:40 100m p 83,8 Jky Finále
10:50 110m p 91,4 Dci Finále
11:00 110m p 99,1 Jři Finále
11:10 kladivo 3kg Dky oštěp 600g Jky
11:15 800 m Dky
11:25 800 m Jky
11:30 dálka Jky
11:35 800 m Dci výška Dky
11:45 800 m Jři
12:00 100 m Dky Finále tyč Dci tyč Jři
12:15 100 m Jky Finále
12:20 kladivo 6kg Jři oštěp 500g Dky
12:30 100 m Dci Finále
12:45 100 m Jři Finále
13:00 400 m Dky dálka Dci
13:10 400 m Jky
13:20 400 m Dci koule 4kg Jky
13:30 400 m Jři výška Jky kladivo 5kg Dci oštěp 800g Jři
13:45 2000m p 76,2 Dky
13:55 3000m p 76,2 Jky
14:10 2000m p 83,8 Dci
14:20 3000m p 91,4 Jři
14:30 trojskok Jři
14:35 3000 m Dky 3000 m Jky
14:40 koule 6kg Jři disk 1kg Dky
14:50 3000 m Dci 3000 m Jři disk 1kg Jky
15:00 tyč Dky tyč Jky
15:10 300m p 76,2 Dky
15:25 300m p 83,8 Dci trojskok Dci
15:40 400m p 76,2 Jky
15:50 400m p 91,4 Jři výška Jři koule 5kg Dci disk 1,75kg Jři
16:10 200 m Dky
16:25 200 m Jky trojskok Jky trojskok Dky
16:40 200 m Dci
16:55 200 m Jři
17:10 1500 m Dky koule 3kg Dky disk 1,5kg Dci
17:20 1500 m Jky
17:30 1500 m Dci
17:40 1500 m Jři
18:00 4x100 m Dky
18:05 4x100 m Jky
18:10 4x100 m Dci
18:15 4x100 m Jři

Stravování

Možnost občerstvení přímo na stadionu nebo na minigolfu. Vstup přes vrhačkou louku bude v průběhu soutěže v hodu kladivem od 10:00 do 14:00 hodin ZAKÁZÁN.

 

Parkování

Parkování na parkovišti TJ Lokomotiva Olomouc bude vyhrazeno pouze pro autobusy výprav. Osobní auta mohou parkovat na pakrovišti přilehlého TJ Sokol Olomouc.

P1 - autobusy - Parkoviště TJ Lokomotiva Olomouc
vyhrazeno pouze pro autobusy jednotlivých výprav. Osobní automobily nebudou na parkoviště vpuštěny. 

P2 - osobní auta - Parkoviště TJ Sokol Olomouc
Pro všechny osobní automobily. Nachází se hned za atletickou halou, vjezd z ulice 17. listopadu 1. Parkujte na spodní travnaté ploše (dřívější škvárové hřiště). 

Další informace

info@atletikaolomouc.cz

Řídící soutěže:
Dorostenky - Kučírek Vojtěch
Dorostenci - Sadil Miroslav
Juniorky - Šoba Josef
Junioři - Bobál Pavel - na 1. kole zastupuje Lukáš Vojtek

Mapa - parkování-web