Běh Krušnohořím - 10. ročník

AK_Litvinov_logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Litvínov, z.s.

Datum

25.03.2023

Místo

Meziboří (za atletickým stadionem na Tesařově cestě 50.6231653N, 13.5908831E)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jitka Funiok Vajcová 736 505263 jitka.vajcova@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Pavel Břicháč
Výsledky zpracoval Luděk Toman 724302254 tomanl@volny.cz

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Elévové A – chlapci 2016 a mladší 200m 1x rovinka 10:00
Elévové A – dívky 2016 a mladší 200m 1x rovinka 10:05
Elévové B – chlapci 2014-2015 300m 1x rovinka 10:10
Elévové B – dívky 2014-2015 300m 1x rovinka 10:15
Elévové C – chlapci 2012-2013 300m 1x rovinka 10:20
Elévové C – dívky 2012-2013 300m 1x rovinka 10:25
Mladší žáci 2010-2011 1200m 1x malý okruh 10:35
Mladší žákyně 2010-2011 1200m 1x malý okruh 10:45
Starší žáci 2008-2009 2300m 1x velký okruh 10:55
Starší žákyně 2008-2009 1200m 1x malý okruh 11:10
Dorostenci 2006-2007 4600m 2x velký okruh 11:40
Dorostenky 2006-2007 2300m 1x velký okruh 11:20
Junioři 2004-2005 4600m 2x velký okruh 11:40
Juniorky 2004-2005 2300m 1x velký okruh 11:20
Muži 2003-1984 6900m 3x velký okruh 11:40
Ženy 2003 a starší 4600m 2x velký okruh 11:40
Veteráni A 1983-1974 6900m 3x velký okruh 11:40
Veteráni B 1973 a starší 4600m 2x velký okruh 11:40

Soutěže

Technická ustanovení

Závodí se na lesních a asfaltových cestách.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v den závodu od 9:00 v budově zázemí atletů na atletickém stadionu.

Startovné

Elévové, mladší žactvo a starší žactvo 20Kč, ostatní 50Kč.

Přihlášky

Přihlášky je možno přednostně podat online zde případně e-mailem na adresu tomanl@volny.cz
do pátku 24.3. do 19:00 (přihláška musí obsahovat jméno a příjmení,
datum narození, kategorii, klubovou příslušnost) nebo v den závodu v závodní
kanceláři nejpozději 45 minut před startem příslušné kategorie za
startovné zvýšené o 20 Kč.

Výdej startovních čísel

Budou vydávána při prezentaci v závodní kanceláři.

Šatny

K dispozici v prostoru atletického stadionu, šatny slouží pouze k převlékaní a pořadatel neručí za odložené věci.

Další informace

Ceny:

V kategoriích elévů, mladšího žactva a staršího žactva obdrží
závodníci na 1.- 3. místě věcné ceny a diplom.
V kategorii dorostu, juniorů a veteránů obdrží závodníci na 1.-3. místě
finanční odměnu ve výši 300, 200, 100 Kč a diplom.
V kategorii mužů a žen obdrží závodníci na 1.- 3. místě finanční
odměnu ve výši 500, 300, 200 Kč a diplom.
Finanční odměny v uvedené výši budou vypláceny v případě startu
minimálně pěti závodníků, v opačném případě budou vyplaceny v
poloviční výši.


Vyhlašování bude probíhat průběžně po zpracování výsledků
v prostoru cíle.

Informace: www.atletika-litvínov.cz, info@atletika-litvinov.cz

Litvínov-město v pohybu