Krajský přebor Ústeckého kraje mladšího žactva

logo ukas

Pořadatel

Technicky zajišťuje Ústecký krajský atletický svaz

Datum

11.03.2023

Místo

Praha - Strahov

Vedoucí činovníci

Technický delegát Hrdina Martin 723051845 gerojek@seznam.cz
Ředitel závodu Rybák Milan 603397790 rybak.milan@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Rudolf Trubač
Časomíru zajišťuje TJ Klášterec nad Ohří
Výsledky zpracoval Veronika Purmanová atletika.klasterec@seznam.cz

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011

Závodníci, kteří byli k účasti na přeborech přihlášeni resp. vybráni, a prezentovali se včas v závodní kanceláři, a to členové ÚKAS mladší žáci a žákyně (roč. 2010 a 2011),

Omezení startů

  1. závodníci, resp. závodnice roč. 2010–2011 mohou startovat ve dvou individuálních disciplínách a štafetě. A pouze v jednom běhu na tratích 800 m a delších 
  2. závodníci a závodnice nar. v r. 2012 a mladší na přeboru startovat nemohou !!!,
  3. závodníci mimo soutěž nemohou na těchto závodech startovat.

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,7, 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,7, 4x200 m, výška, dálka, koule 2kg

Technická ustanovení

  1. Základní výšky určí technický delegát po obdržení přihlášek.
  2. v soutěžích na 60m postupuje do finále pouze 6 nejlepších podle časů,
  3. překážkové běhy i ostatní běhy se běží na čas rovnou jako finále,
  4. ve skoku dalekém je vzdálenost odrazového břevna od bližšího okraje doskočiště 3 metry !!!,
  5. v soutěžích ve vrhu koulí se bude závodit pouze s náčiním dodaným pořadatelem.
  6. závodníci smí startovat pouze v jednom běhu na trati delší 300m

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář pro škrty závodníků a upřesnění štafet je otevřena v prostoru cíle od 9:00 hodin. 

Startovné

Dle rozhodnutí ÚKAS činí startovné 100,- Kč za přihlášeného závodníka. 

platba:

a) převodem na základě vystavené faktury na účet ÚKAS u GE Moneta Bank, č.ú. 156 802 296/0600,

 

Přihlášky

a) podávají atletické oddíly přes www.atletika.cz; otevření přihlášek 28. února 2023, uzavření 9. března 2023 ve 23:59 hod. (včetně štafet),

b) pořadatel má právo přihlášku závodníka/závodnice z výkonnostních důvodů odmítnout a toto rozhodnutí je povinen oddílům oznámit do 10. března 2023 do 16:00 hodin na stránkách ÚKAS http://ukas.hys.cz/,

c) ve startovních listinách se bude pouze škrtat, nikoliv dopisovat !!!,

d) přihláška startů po výše uvedeném uzavření přihlášek je možná do 12:00 hodiny následujícího dne, a to technickému delegátovi závodu s poplatkem 500 Kč za disciplínu.

Rozcvičování

Rozcvičování mimo halu a na vymezeném prostoru rovinky, k rozcvičování nesmí závodníci používat posilovací nářadí a stroje umístěné v hale.

Šatny

k dispozici v budově vedle haly, skříňky nikoliv, věci si vezměte s sebou do haly,

Sportovní obuv na přezutí pro vstup do haly povinná, kontrola u vchodu nikoho nepustí,

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří:hlavní rozhodčí, technický delegát a ředitel závodu.

Časový pořad

sobota, 11.3.2023

Čas Disciplíny
10:00 60 m Žcm Rozběh dálka Žkm Finále koule 3kg Žcm Finále
10:30 60 m Žkm Rozběh
11:00 60m p 76,2-7,7 Žcm Finále
11:15 60m p 76,2-7,7 Žkm Finále
11:30 60 m Žcm Finále výška Žcm koule 2kg Žkm
11:35 60 m Žkm Finále
12:10 800 m Žcm Běh dálka Žcm Finále
12:20 800 m Žkm Běh
12:35 300 m Žcm Běh
12:55 300 m Žkm Běh výška Žkm Finále
13:20 150 m Žcm Běh
13:40 150 m Žkm Běh
14:05 1500 m Žcm Běh
14:15 1500 m Žkm Běh
14:30 4x200 m Žcm Běh
14:40 4x200 m Žkm Běh

Další informace

Medaile a diplomy těch, kteří se vyhlášení nezúčastní, budou k dispozici v závodní kanceláři.

Časový pořad může technický delegát upravit podle počtu přihlášených. Jeho změna musí být oznámena den před závodem do 10. února 2023 do 16:00 hodin na stránkách ÚKAS