1. kolo OMD KV, PLZ kraje juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň

logo-red-197px

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SKP Union Cheb z.s.

Datum

06.05.2023

Místo

Cheb (Zlatá dráha Cheb )

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Tirala Petr
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Novák Miloslav
Hlasatel Kožnar Josef
Lékař Hájková Zuzana
Časomíru zajišťuje ŠAK Chodov
Výsledky zpracoval ŠAK Chodov

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Řídící soutěže družstev: 

Josef Pšajdl - žactvo 

Roman Sladký - dorost 

Jacek Přibáň - junioři 

Soutěže

Dorostenci 100 m, 400 m, 1500 m, 110m p 91,4, 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg
Dorostenky 100 m, 400 m, 1500 m, 100m p 76,2-8,5, 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg
Juniorky 100 m, 400 m, 1500 m, 100m p 83,8, 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg
Junioři 100 m, 400 m, 1500 m, 110m p 99,1, 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg
Žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 100m p 83,8, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg, disk 1kg
Žákyně 60 m, 300 m, 1500 m, 100m p 76,2-8,2, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

otevřena od 9.00 hod., zde budou pracovat i řídící pracovníci

 

Startovné

atleti startující mimo soutěž platí 200 Kč / disciplínu

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 11.4.2023 do 4.5.2023 23:59.

Rozcvičování

povoleno mimo závodní plochu, k dispozici je rovinka za tribunou.

Kontrola náčiní

Atleti mohou použít vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu, který bude vedle hlavní tribuny (bude označeno). Vyjimkou bude předložení koulí 3 kg, 4 kg a disků 1 kg již v čase 9:30 - 9:45 hodin.

Šatny

V tribuně stadionu v omezené míře – pouze na převlačení!

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli . Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
 

Časový pořad

sobota, 6.5.2023

Čas Disciplíny
10:30 100m p 76,2-8,2 Žky Běh výška Jři Finále výška Dci Finále dálka Žci Finále koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále disk 1kg Jky Finále disk 1kg Dky Finále
10:45 100m p 83,8 Žci Běh
11:00 100m p 76,2-8,5 Dky Běh
11:15 100m p 83,8 Jky Běh
11:30 110m p 91,4 Dci Běh výška Žky Finále
11:45 110m p 99,1 Jři Běh
12:00 60 m Žci Rozběh koule 4kg Žci Finále disk 0,75kg Žky Finále
12:20 60 m Žky Rozběh
12:40 100 m Jři Rozběh dálka Dky Finále dálka Jky Finále
12:50 100 m Dci Rozběh
13:00 100 m Jky Rozběh
13:10 100 m Dky Rozběh
13:30 1500 m Jři Běh 1500 m Dci Běh výška Žci Finále dálka Jři Finále dálka Dci Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Jky Finále
13:45 1500 m Žci Běh
14:00 1500 m Jky Běh 1500 m Dky Běh
14:15 1500 m Žky Běh disk 1,5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále
14:30 60 m Žci Finále výška Jky Finále výška Dky Finále dálka Žky Finále
14:40 60 m Žky Finále
14:50 100 m Dci Finále
15:00 100 m Dky Finále koule 3kg Žky Finále disk 1kg Žci Finále
15:10 100 m Jři Finále
15:20 100 m Jky Finále
15:30 400 m Jři Běh 400 m Dci Běh
15:45 400 m Jky Běh 400 m Dky Běh
16:00 300 m Žci Běh
16:20 300 m Žky Běh
16:40 4x100 m Jři Běh 4x100 m Dci Běh
17:00 4x100 m Jky Běh 4x100 m Dky Běh trojskok Jři Finále trojskok Dci Finále trojskok Jky Finále trojskok Dky Finále
17:20 4x60 m Žci Běh
17:40 4x60 m Žky Běh

Stravování

bude zajištěn stánkový prodej.

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky je zajištěno v okolí stadionu, parkoviště. Pozor autobusy u stadionu špatně parkují. Prostor je omezený.

Horizontální logotyp (500x125)