1. kolo OMD ml. žáků a žákyň sk.A

Pořadatel

Technicky zajišťuje AK Škoda Plzeň

Datum

12.05.2023

Místo

Plzeň (Vejprnická 1253/36)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Michal Černý
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Jiří Březina
Řídící soutěže družstev Denisa Fournier mullerova.denda@seznam.cz
Časomíru zajišťuje AK Škoda Plzeň
Výsledky zpracoval AK Škoda Plzeň

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2012
ročníky 2012 - 2012

Družstva mladších žáků:

AC Domažlice, z.s., Atletika Klatovy, AK Škoda Plzeň „A“, AK Škoda Plzeň „B“, AK Škoda Plzeň „C“, TJ Sušice, TJ Nýrsko

Družstva mladších žákyň:

AC Domažlice, z.s., Atletika Klatovy, AK Škoda Plzeň „A“, AK Škoda Plzeň „B“, AK Škoda Plzeň „C“, TJ Sušice, TJ Nýrsko

Vložené závody staršího žactva jsou zpoplatněny startovným: 
150 kč/ start.

Soutěže

Žáci 150 m, dálka, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 300 m, 1000 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 300 m, 600 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, kriket
Žákyně 150 m, dálka, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 15:00 h v kanceláři AK Škoda

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 27. 4. 2023 do 10. 05. 2023 do 23:59 h.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny, pouze na převlečení. Za odložené věci pořadatel neručí.

 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli u kanceláře

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u kanceláře. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Při podávání protestů se postupuje dle pravidel atletiky (pravidlo 146) a ustanovení č. 17 a) b) soutěžního řádu pro soutěže dužstev PKAS.

Zdravotní služba

Zdravotník se bude nacházet v prostoru cíle. 

Časový pořad

pátek, 12.5.2023

Čas Disciplíny
16:00 60m p 76,2-7,7 Žcm Finále výška Žcm dálka Žkm koule 2kg Žkm kriket Žcm
16:15 60m p 76,2-7,7 Žkm Finále
16:30 60 m Žcm Rozběh
16:45 60 m Žkm Rozběh
17:00 600 m Žkm Finále
17:10 1000 m Žcm Finále
17:25 60 m Žcm Finále
17:30 výška Žkm dálka Žcm koule 3kg Žcm kriket Žkm
17:35 60 m Žkm Finále
17:50 300 m Žcm Finále
18:05 300 m Žkm Finále
18:20 4x60 m Žcm Finále
18:35 4x60 m Žkm Finále
18:45 dálka Žci dálka Žky oštěp 500g Žky oštěp 600g Žci
19:30 150 m Žci
19:40 150 m Žky

Stravování

Občerstvení zajištěno v Bomba café. V areálu stadionu.