2. kolo OMD ml. žáků a žákyň sk.A

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Atletika Klatovy

Datum

23.05.2023

Místo

Klatovy (Atletický stadion Klatovy, Nerudova 947)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Bohumil Němec 602454617
Hlavní rozhodčí Mgr. Irena Stahlová
Technický ředitel Libor Boldan 602408457
Řídící soutěže družstev Denisa Fournier 728299176 mullerova.denda@seznam.cz
Lékař Václav Šelmát 736168067
Hospodář Tomáš Görner 605483686
Časomíru zajišťuje Roman Sladký 777122998 info@pro-sport.cz

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2012 - 2013

Družstva ml. žáků a žákyň klubů: AC Domažlice, Atletika Klatovy, AK Škoda Plzeň A,B a C, TJ Sušice, TJ Nýrsko

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí vrchní rozhodčí podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena ve stanu v prostoru cíle od 15:00 hod. 

Zde je možné provést odhlášení závodníků z přihlášených disciplín

Přihlášky

Podávají kluby / oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 20:00 dne 21.05.2023.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v prostoru cíle před startem u běhů na 800 metrů. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, příp. v přilehlém lesoparku Hůrka.

Šatny

Šatny budou k dispozici v budově na stadionu. Šatny slouží k převlečení. Za odložené věci pořadatel neručí. K převlečení lze také využít krytou tribunu u cílové rovinky. 

Startovní listiny

Startovní listiny budou průběžně vyhlašovány hlasatelem a vyvěšeny na informační tabuli u závodní kanceláře.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů určuje v závodní kanceláři řídící soutěže.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v blízkosti závodní kanceláře. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v závodní kanceláři, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
 

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude umístěna ve stanu u cíle. 

Časový pořad

úterý, 23.5.2023

Čas Disciplíny
16:00 60m p 76,2-7,7 Žcm Finále výška Žcm Finále dálka Žkm Finále koule 2kg Žkm Finále kriket Žcm Finále
16:15 60m p 76,2-7,7 Žkm Finále
16:30 60 m Žcm Rozběh
16:45 60 m Žkm Rozběh
17:00 800 m Žcm Finále
17:10 800 m Žkm Finále
17:25 60 m Žcm Finále
17:30 výška Žkm Finále dálka Žcm Finále koule 3kg Žcm Finále kriket Žkm Finále
17:35 60 m Žkm Finále
17:50 150 m Žcm Finále
18:05 150 m Žkm Finále
18:20 4x60 m Žcm Finále
18:35 4x60 m Žkm Finále

Stravování

Občerstvení lze zakoupit na stadionu ve Fitness Gym. 

Parkování

Parkování na velkém parkovišti u zimního stadionu - 100 metrů od atletického stadionu.