Finále OMD mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje AK Škoda Plzeň

Datum

10.09.2023

Místo

Plzeň (Vejprnická 1253/36)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Vladimír Bartůněk skplz@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Jiří Březina
Řídící soutěže družstev Denisa Fournier, Jan Sladký 777 122 998, 72 mullerova.denda@seznam.cz, info@pro-sport.cz
Časomíru zajišťuje AK Škoda Plzeň
Výsledky zpracoval AK Škoda Plzeň

Startují

ročníky 2010 - 2013
ročníky 2010 - 2013

Finále družstev Mladšího žactva Plzeňského kraje. Ročníky 2014 nemohou startovat.

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 10:00 h v levé dolní části tribuny

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 8. 9. 2023 23:59.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, k dispozici je tartanová rovinka a atletický tunel. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny, pouze na převlečení. Za odložené věci pořadatel neručí.

 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli u kanceláře

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u kanceláře. Oficiální výsledky budou zveřejňovány v průběhu závodu na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Při podávání protestů se postupuje dle pravidel atletiky (pravidlo 146) a ustanovení č. 17 a) b) soutěžního řádu pro soutěže dužstev PKAS.

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu soutěží.

Časový pořad

neděle, 10.9.2023

Čas Disciplíny
11:00 60m p 76,2-7,7 Žkm Finále
11:15 60m p 76,2-7,7 Žcm Finále
11:30 60 m Žkm Rozběh výška Žcm dálka Žkm koule 2kg Žkm kriket Žcm
11:45 60 m Žcm Rozběh
12:00 800 m Žkm Finále
12:10 800 m Žcm Finále
12:20 60 m Žkm Finále
12:30 60 m Žcm Finále
12:45 300 m Žkm
13:00 300 m Žcm výška Žkm dálka Žcm koule 3kg Žcm kriket Žkm
13:15 150 m Žkm Finále
13:30 150 m Žcm Finále
13:50 4x60 m Žkm Finále
14:05 4x60 m Žcm Finále

Stravování

Zajištěno v areálu Bomba Café.