Velká pardubická cross country 2023

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Pardubice

Datum

18.03.2023

Místo

Pardubice

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Pavel Strnad AC-pardubice@seznam.cz

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Soutěže

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Přihlašuje se na místě před samotným závodem.

VPCC2023