I. kolo KPD ml. žactva Pardubický kraj - Přespolní běh

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Pardubice

Datum

18.03.2023

Místo

Pardubice (Jiráskova 29)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Pavel Strnad
+420777571106
AC-pardubice@seznam.cz
Hlavní rozhodčí
Mgr. Filip Sedlák

Startují

ročníky 2010 - 2015
ročníky 2010 - 2015

V soutěži družstev ml. žactva startují ročníky 2010, 2011 případně přípravky. Do závodu jsou připuštěni pouze registrovaní atleti. 

 

Soutěže

Ml. žáci Přespolní běh
Ml. žákyně Přespolní běh

Technická ustanovení

Kluby nahlásí své atlety do družstev A, B, C dle svého uvážení a činí tak již v přihlášce. Na místě změna družstva nebude možná. U závodníků, kteří nebudou mít přiřazeno družstvo v přihlášce, bude určeno pořadatelem.

Pořadí v KPD:  Pořadí je určeno dle součtu umístění pěti nejlepších závodníků v družstvu v celkovém závodě dle skupin soutěží KAS této kategorie.  Nejnižší součet pořadí = nejlepší, nejvyšší součet pořadí= nejhorší. Při rovnosti součtu pořadí rozhoduje lepší součet časů počítaných závodníků.   Např. při rovnosti výsledných časů je pořadí shodné, pořadí se posouvá dle počtu stejných časů. Např. 35.; 35.; 35.; 38.;39;.39; 41. nebo 1.; 1.; 1. 4 apod. V případě, že družstvo nemá 5 závodníků, je mu započteno za každého chybějícího závodníka poslední pořadí ve startovním poli v jeho skupině (Všem se přičítá stejná jedna hodnota.) Pokud závod nedokončí za tým alespoň 5 závodníků, postupuje se stejně jako v případě, kdy tým nastoupil k závodu nekompletní, tedy přičtením pořadí za poslední místo. Pokud tým nastoupí v nižším počtu než 3 je mu do soutěže družstev odečtem hlavní bod. 

Do jednotlivých běhů jsou atleti rozřazení tak, aby v každém běhu byly oddíly zastupeny stejným počtem závodníků. Běhy se běží podle skupin. Běh A se považuje za silnější. Přeborník kraje bude vybrán na základě času ze všech tří běhů. Délka tratě je cca 1400m. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je umístěna v budově sokola v přízemí u šaten a je otevřena od 9:00. Vyškrtání závodníků a výdej startovních čísel od 9:00. Porada vedoucích od 9:20.

Startovné

Startovné je ve výši 50Kč/závodník. Minimální výše startovného je 250Kč. Startovné platí kluby v den závodu v hotovosti v závodní kanceláři před zahájením závodu.

Startovné se platí za všechny závodníky, kteři byli přihlášeni.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 28.2.2023 11:27 do 17.3.2023 12:00.

Na místě je možné provést vyškrtnutí závodníků. Dohlašování po skončení přihlášek není možné.

 

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel probíhá v závodní kanceláři od 9:00. Každý závodník dostane startovní číslo s čipem, které po skončení závodu odevzdá pořadateli.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je možné na atletickém oválu Sokola.

Svolavatelna

Závodníci každé kategorie budou shromážděni u budovy Sokola a společně odvedeni na místo startu 5 minut před startem závodu.

Šatny

Šatny, WC a sprchy jsou k dispozici v budově Sokola na adrese Jiráskova 29. Šatní skříňka se zamyká po vložení mince o nominální hodnotě 5 Kč, která se po odemčení skříňky vrací.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 20 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně hlavnímu rozhodčímu. 

Časový pořad

sobota, 18.3.2023

Čas Disciplíny
10:00 Přespolní běh Žkm Běh A
10:20 Přespolní běh Žcm Běh A
10:40 Přespolní běh Žkm Běh B
11:00 Přespolní běh Žcm Běh B
11:20 Přespolní běh Žkm Běh C
11:40 Přespolní běh Žcm Běh C
12:30 Vyhlášení KP jednotlivců v přespolním běhu

Stravování

Automat v budově Sokola nebo v bufetu Aquacentra Pardubice. 

Parkování

Parkování je možné v okolí budovy Sokola a přilehlých ulic.