Velikonoční závody pro nejmenší - 5. ročník

LOGO

Pořadatel

Technicky zajišťuje T. J. Sokol Brno - Nový Lískovec

Datum

29.03.2023

Místo

Brno - Nový Lískovec (Oblá 51 c)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jiří Proch 777136914 jiriproch0@gmail.com
Hlavní rozhodčí Ladislav Zouhar

Startují

ročníky 2014 - 2018
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2014 - 2018
ročníky 2012 - 2013

Nejmladší přípravka ............ hoši a dívky ročníky narození 2016 - 2018, disciplíny 60 metrů a skok z místa

Mladší přípravka ................. hoši a dívky ročníky narození 2014 - 2015, disciplíny 60 metrů, 200 metrů, skok daleký

Starší přípravka .................. hoši a dívky ročníky narození 2012 - 2013, disciplíny 60 metrů, 200 metrů, skok daleký

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 200 m, dálka
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 200 m, dálka
Atletická přípravka-dívky 60 m, 200 m, dálka
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 200 m, dálka

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje pořadatel závodu.

Běh na 60 m: start bez bloků, z vysokého postavení.
Skok do dálky: s rozběhem, měřeno z místa odrazu.

Skok z místa: snožmo.

Nejsou povoleny tretry.

Běh na 200 metrů je vypsán pouze pro kategorie mladších a starších přípravek.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostoru před vstupem do tunelu od 15:00 do 15:45 hodin.

Startovné

  70 Kč .............................. elektronické přihlášení do 27. 3. do 22:00,

180 Kč .............................. přihlášky před závody na místě.

Přihlášky

se podávají elektronicky na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 6. 3. 2023 do 27. 3. do 22:00.

Šatny

jsou k dispozici ve Fitku Kameňák. Dále je možnost využít improvizovanou šatnu při vstupu do tunelu. Šatna slouží pouze k převlékání, za odložené věci pořadatel neručí.

Výsledky

budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli při vstupu do tunelu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

je zajištěna.

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za zdravotní újmu žádného z účastníků

Časový pořad

středa, 29.3.2023

Čas Disciplíny
15:00 zahájení prezentace
15:45 ukončení prezentace
16:00 60 m EleHm 60 m EleH dálka EleZm dálka EleZ
16:45 60 m EleZm 60 m EleZ
17:00 dálka EleHm dálka EleH
17:30 200 m EleZm 200 m EleZ
18:00 200 m EleHm 200 m EleH
18:30 vyhlášení vítězů