2. kolo přeboru MSK družstev mladšího žactva - pětiboj mladších žákyň

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice

Datum

09.05.2023

Místo

Kopřivnice (Komenského 830, 742 21 Kopřivnice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Jana Feilhauerová 603873264 atletika.koprivnice@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Dana Holubová

Startují

ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Ml. žákyně pětiboj

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu od 14.00 hodin do konce závodu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 7. 5. 2023 do 22 hodin.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu.

Výsledky

Výsledky budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u vchodu do tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

úterý, 9.5.2023

Čas Disciplíny
15:30 pětiboj Žkm