Atletický Jindřicháč

logo SKOKJH nové JPG

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl SKOK J. Hradec, z.s.

Datum

01.05.2023

Místo

Jindřichův Hradec (Jáchymova 736, J. Hradec)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Otakar Kinšt 606 934 098 kinstota@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Karel Mileret
Časomíru zajišťuje Zdeněk Brus
Výsledky zpracoval František Lejtnar 722 784 663 flejtnar12@gmail.com

Startují

ročníky 1933 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 1933 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2014 - 2015
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2014 - 2015
ročníky 2012 - 2013

Atletická školka                            ročníky 2016-2022

Hendikepovaní                              bez omezení věku

Soutěže

Dorostenci 100 m, 800 m, dálka, koule 5kg
Dorostenky 100 m, 800 m, dálka, koule 3kg
Atletická přípravka-hoši 60 m, 300 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 50 m, 300 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 300 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 50 m, 300 m, dálka, kriket
Muži 100 m, 800 m, dálka, koule 5kg
Ženy 100 m, 800 m, dálka, koule 4kg
Žáci 60 m, 800 m, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 600 m, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 600 m, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 800 m, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Kategorie, počty pokusů v technických disciplínách a protesty upravuje pořadatel. Závodí se dle pravidel atletiky.

Kategorie přípravek je rozdělena do 3 skupin (podle ročníku na Atletickou školku, Minipřípravku a Přípravku). Atletická školka a Minipřípravka mají v technických disciplínách (dálka, kriket) 2 pokusy, při skoku dalekém se odrážejí z metrového pásma (měří se z místa odrazu). Dále je vložena kategorie pro hendikepované sportovce, kteří mají také 2 pokusy v technických disciplínách (dálka, kriket), při skoku dalekém se odrážejí z metrového pásma (měří se z místa odrazu). Kategorie Přípravek se odráží ve skoku dalekém z metrového pásma (měří se z místa odrazu). Ostatní kategorie (od přípravek) mají v technických disciplínách 3 pokusy.

 

Závodí se v lehkoatletickém čtyřboji, a to ve sprintu (50m/60m/100m), skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem (kategorie přípravek + hendikepovaní) nebo vrhu koulí (2/3/4/5 kg; kategorie od žacta) a běhu na střední trať (200m/300m/600m/800m). Pořadí se určuje podle součtu bodů za umístění v jednotlivých disciplínách (při shodě rozhoduje umístění ve sprintu, ve skoku dalekém, hodu či vrhu a běhu na střední trať). Bodování je zajištěno součtem všech bodů za pořadí (přidělovány sestupně) ze všech čtyř disciplín. Vítězem se stává závodník s nejvyšším součtem bodů.

Kategorie:

Atletická školka (2016 a mladší; EleZš a EleHš) – 50m, dálka, kriket, 200m

Atletická minipřípravka (2014 – 2015; EleZm a EleHm) – 50m, dálka, kriket, 300m

Atletická přípravka (2012 – 2013 EleZ a EleH) – 60m, dálka, kriket, 300m

Mladší žactvo (2010 – 2011; Žkm a Žcm) – 60m, dálka, koule 2/3kg, 600m

Starší žactvo (2008 – 2009; Žky a Žci) – 60m, dálka, koule 3/4kg, 800m

Dorost (2006 – 2007; Dky a Dci) – 100m, dálka, koule 3/5kg, 800m

Dospělí (včetně juniorů; 2005 a starší; Ž a M) – 100m, dálka, koule 4/5kg, 800m

Hendikepovaní s mentálním postižením (Hend) – 60m, dálka, kriket

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 8:45 hodin v areálu stadionu.

Startovné

Startovné je 50 Kč za osobu. Členové SKOK J. Hradec, z. s. a hendikepovaní sportovci startovné neplatí.

Startovné se platí v závodní kanceláři od 8:45 do 9:30.

Přihlášky

Přihlášky se podávají buď tímto formulářem nebo emailem na adresu zpracovatele výsledků flejtnar12@gmail.com a to do soboty 29. 4. 2023 do 20:00.

Atletické oddíly použijí k přihlášení výhradně email.

Případně je možno se přihlásit na místě v závodní kanceláři do 9:30.

Přes stránky ČAS www.atletika.cz se nebude dát na tuto akci přihlásit!

Výdej startovních čísel

Startovní čísla k běhu na střední trať obdrží závodníci před startem samotného běhu.

Rozcvičování

Rozcvičování je možno v místech stadionu, kde neprobíhá žádná soutěž.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu stadionu pouze na převlečení. Za odložené věci pořadatel neručí!

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v areálu stadionu. Oficiální výsledky budou dostupné na stránkách pořadatele SKOK J. Hradec, z. s.. Výsledky atletů všech kategorií (kromě atletické školky a hendikepovaných) budou dostupné i na stránkách ČAS www.atletika.cz .

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to v závodní kanceláři. V případě pozdnějšího podání protestu nebude brán na zřetel.

Zdravotní služba

Bude přítomna po dobu závodu v areálu stadionu.

Časový pořad

pondělí, 1.5.2023

Čas Disciplíny
10:00 50 m EleHš dálka EleZ dálka EleH koule 3kg Žcm kriket EleHm
10:15 50 m EleZš
10:30 Kriket EleHš 50 m EleHm koule 2kg Žkm
10:45 Dálka EleZš 50 m EleZm dálka EleHm
11:00 Kriket Hend 60 m EleH koule 3kg Žky koule 4kg Žci
11:15 Kriket EleZš Dálka EleHš 60 m EleZ dálka Žcm
11:30 60 m Hend koule 3kg Dky koule 4kg Ž koule 5kg Dci koule 5kg M
11:45 Dálka Hend 60 m Žkm kriket EleZ
12:00 60 m Žci dálka EleZm dálka Žkm
12:10 60 m Žky kriket EleH
12:20 60 m Žcm
12:35 100 m Dci 100 m M 100 m Dky 100 m Ž dálka Žky dálka Žci
12:45 200 m EleHš kriket EleZm
12:55 200 m EleZš
13:05 600 m Žcm 600 m Žkm dálka Dci dálka M dálka Dky dálka Ž
13:20 300 m EleHm
13:30 300 m EleZm
13:40 300 m EleH
13:50 300 m EleZ
14:00 I. blok vyhlášení
14:15 800 m Žci 800 m Žky
14:25 800 m Dci 800 m M 800 m Dky 800 m Ž
14:45 II. blok vyhlášení

Stravování

Na stadionu bude otevřen bufet, případně je možnost využít bistro v nedalekých obchodních domech.

Parkování

Osobní automobily lze parkovat na parkovišti před stadionem, autobusy mohou využít parkoviště pod plaveckým bazénem.

Další informace

Skok daleký se skáče ve dvou sektorech, sektory budou určeny v časovém pořadu vyvěšeném na informační tabuli v areálu stadionu.

Případné změny časového pořadu budou vyhlášeny rozhlasem.

Další informace k závodům poskytne ředitel závodu po telefonu nebo emailem.

Závody jsou pro širokou veřejnost všech věkových skupin.

Vyhlášení nejmladších kategorií proběhne přibližne ve 14:00.