5. kolo KP družstev přípravek a KPJ přípravek ve víceboji Jihočeského kraje

logo SKOKJH nové JPG

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl SKOK J. Hradec, z.s.

Datum

10.09.2023

Místo

Jindřichův Hradec (Jáchymova 736, J. Hradec)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Pavel Fleischmann 737 232 903 pavel.fleisch@volny.cz
Ředitel závodu Otakar Kinšt 606 934 098 kinstota@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Karel Mileret
Řídící soutěže družstev Pavel Fleischmann
Časomíru zajišťuje Zdeněk Brus
Výsledky zpracoval František Lejtnar 722 784 663 flejtnar12@gmail.com

Startují

ročníky 2012 - 2022
ročníky 2012 - 2022

Startovat mohou pouze registrovaní atleti ročníků narození 2012 a 2013, dále pak ročníky 2014 a mladší, u kterých není registrace povinná.

Soutěže

Atletická přípravka-dívky čtyřboj
Atletická přípravka-hoši čtyřboj

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Soutěž družstev přípravek se řídí dle dokumentu "Soutěžní řád družstev přípravek 2023", který je doplňkem k dokumentu "Atletické soutěže 2023" vydané JčKAS

Rozdělení do skupin (1, 2, 3) proběhne dle skutečného počtu přihlášených závodníků. Předběžně budou oddíly obeslány emailem, na technické poradě budou skupiny potvrzeny. Oddíl (respektive členové jednoho družstva oddílu, všichni chlapci a všechna děvčata) bude vždy jako celek přiřazen do jedné ze skupin.

Skok daleký se měří z místa odrazu (metrového pásma).

Start je povolen pouze závodníkům z Jihočeských oddílů. Start mimokrajských závodníků není povolen.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 9:00 hodin v prostoru nad cílem.

V závodní kanceláři lze v den závodu provést pouze škrty.

Startovné

Platí se za závodníky, kteří startují pouze v KPJ, a to 250 Kč za závodníka. Startovné se bude hradit fakturou dle skutečného počtu přihlášených po provedení škrtů.

Za závodníky startující v KPD se startovné neplatí.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 8. 9. 2023 do 20:00.

neregistrovaných závodníků (ročníky 2014 a mladší) přihlašujte emailem na adresy pavel.fleisch@volny.cz (ŘP soutěže družstev P. Fleischmann) a flejtnar12@gmail.com (zpracovatel výsledků F. Lejtnar) a to do 8. 9. 2023 do 20:00. Do těchto přihlášek vždy uveďte jméno, příjmení, celé datum narození a oddíl, případně družstvo (pokud máte přihlášeno více družstev). 

V případě startu mimo soutěž KPD jsou oddíly povinny takovýto start v přihlášce označit jako start mimo soutěž. (závodník se účastní pouze KPJ a jeho celkové umístění ve čtyřboji nebude hodnoceno do bodování družstev).

Dodatečné přihlášky nejsou povoleny!

Výdej startovních čísel

Startovní čísla k běhu na 600m obdrží závodníci a závodnice před startem samotného závodu.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze na místech, kde neprobíhá žádný závod.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu stadionu pouze na převlečení. Pořadatel neručí za odložené věci!

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v areálu stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu závodu.

Časový pořad

neděle, 10.9.2023

Čas Disciplíny
09:00 čtyřboj EleH čtyřboj EleD
10:00 60m EleH 01 Dálka EleZ 01 Dálka EleZ 02 Kriket EleH 02 Kriket EleZ 03
10:40 60m EleH 03
11:20 60m EleZ 03 Dálka EleH 01 Dálka EleH 03 Kriket EleZ 01 Kriket EleZ 02
12:00 60m EleH 02
12:40 60m EleZ 01 Dálka EleH 02 Dálka EleZ 03 Kriket EleH 01 Kriket EleH 03
13:20 60m EleZ 02
14:00 600m EleZ 01
14:15 600m EleZ 02
14:30 600m EleH 01
14:45 600m EleH 03
15:00 600m EleH 02
15:15 600m EleZ 03
15:40 Vyhlášení výsledků

Stravování

Starvování bude možné v bufetu na stadionu, případně lze využít bistra v nedalekých obchodních domech.

Parkování

Parkoviště před stadionem je určeno pouze pro osobní automobily. Autobusy mohou využít parkoviště pod nedalekým plaveckým bazénem (asi 300m od stadionu).

Další informace

Sektory pro skok daleký:

 • Sektor 1 - před tribunou
  • Skupiny - EleZ 02, EleH 03, EleZ 03
 • Sektor 2 - u startu běhu na 300m / vpravo vzadu při pohledu z tribuny/
  • Skupiny - EleZ 01, EleH 01, EleH 02

Sektory pro hod kriketovým míčkem:

 • Sektor 1 - rozběžiště pro hod oštěpem / vlevo při pohledu z tribuny/
  • Skupiny - EleZ 01, EleH 01, EleH 02
 • Sektor 2 - plocha mezi cílem a doskočištěm skoku vysokého / vpravo při pohledu z tribuny/
  • Skupiny - EleZ 02, EleH 03, EleZ 03

Při počtu větším než 30 závodníků ve skupině bude skupina na skok daleký rozdělena na dvě poloviny. Obě skupinky budou postupně skákat v témže sektoru.

 

Dopravní omezení v okolí J. Hradce

Dále bychom rádi oddíly upozornili, že na silnici I/34 (ČB – Třeboň – JH) je úplně uzavřen úsek Lásenice – Horní Žďár (před JH) a jezdí se po objízdné trase. Očekávejte zdržení asi 10 – 15 minut.

Druhé omezení je na silnici I/23 (křižovatka se silnicí I/3 - Exit 100 dálnice D3 – Kardašova Řečice – JH), kde se opravuje most přes řeku Nežárku, nacházející se u nádraží v JH a benzinové stanice MOL. Provoz zde je řízen kyvadlově (semaforem). Očekávejte zdržení asi 5 minut.