Memoriál Karla Koláře

Logo nové

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl SKOK J. Hradec, z. s.

Datum

28.09.2023

Místo

Jindřichův Hradec (Jáchymova 736, J. Hradec)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Otakar Kinšt 606 934 098 kinstota@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Karel Mileret
Časomíru zajišťuje Miroslav Zikmund
Výsledky zpracoval František Lejtnar 722 784 663 flejtnar12@gmail.com

Startují

ročníky 1933 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 1933 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2014 - 2015
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2014 - 2015
ročníky 2012 - 2013
ročníky 1924 - 2022

Atletická školka        ročníky 2016 a mladší

Hendikepovaní         bez věkového omezení

Soutěže

Dorostenci 100 m, dálka, koule 5kg
Dorostenky 100 m, dálka, koule 3kg
Atletická přípravka-dívky 60 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 50 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-hoši 60 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 50 m, dálka, kriket
Muži 100 m, dálka, koule 5kg
Mix 4x400 m
Ženy 100 m, dálka, koule 4kg
Žáci 60 m, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Kategorie, počty pokusů v technických disciplínách a protesty upravuje pořadatel. Závodí se dle pravidel atletiky.

Kategorie přípravek je rozdělena do 3 skupin (podle ročníku na Atletickou školku, Minipřípravku a Přípravku). Atletická školka a Minipřípravka mají v technických disciplínách (dálka, kriket) 2 pokusy, při skoku dalekém se odrážejí z metrového pásma (měří se z místa odrazu). Dále je vložena kategorie pro hendikepované sportovce, kteří mají také 2 pokusy v technických disciplínách (dálka, kriket), při skoku dalekém se odrážejí z metrového pásma (měří se z místa odrazu). Kategorie Přípravek se odráží ve skoku dalekém z metrového pásma (měří se z místa odrazu). Ostatní kategorie (od přípravek) mají v technických disciplínách 3 pokusy.

Závodí se v lehkoatletickém trojboji, a to ve sprintu (50m/60m/100m), skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem (kategorie přípravek + hendikepovaní) nebo vrhu koulí (2/3/4/5 kg; kategorie od žacta). Pořadí se určuje podle součtu bodů za umístění v jednotlivých disciplínách (při shodě rozhoduje umístění ve sprintu, ve skoku dalekém a hodu či vrhu). Bodování je zajištěno součtem všech bodů za pořadí (přidělovány sestupně) ze všech tří disciplín. Vítězem se stává závodník s nejvyšším součtem bodů.

 

Dále proběhne v rámci programu memoriálový štafetový závod - závod na 4x400m. Pro tento závod jsou určena zvláštní pravidla - štafety mohou být smíšené od nejmladších závodníků po dospělé a celkový věk závodníků ve štafetě musí přesáhnout 80 let (včetně). Závod je určený pro širokou veřejnost.

 

Kategorie:

Atletická školka (2016 a mladší) [EleHš / EleZš] – 50m, dálka, kriket

Atletická minipřípravka (2014 – 2015) [EleHm / EleZm] – 50m, dálka, kriket

Atletická přípravka (2012 – 2013) [EleH / EleZ] – 60m, dálka, kriket

Mladší žactvo (2010 – 2011) [Žcm / Žkm] – 60m, dálka, koule 2/3kg

Starší žactvo (2008 – 2009) [Žci / Žky] – 60m, dálka, koule 3/4kg

Dorost (2006 – 2007) [Dci / Dky] – 100m, dálka, koule 3/5kg

Dospělí (2005 a starší) [M  / Ž]– 100m, dálka, koule 4/5kg

Hendikepovaní s mentálním postižením [Hend] – 60m, dálka, kriket, 200m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu v areálu stadionu od 8,45 hodin.

Startovné

Platí se v závodní kanceláři od 8,45 hodin do 9,30 hodin.

Startovné je 50,- Kč za závodníka. Členové SKOK J. Hradec, z. s. a hendikepovaní startovné neplatí.

Na memoriálovou štafetu se startovné neplatí.

Přihlášky

Podávají se emailem na adresu zpracovatele výsledků (František Lejtnar) na adrese flejtnar12@gmail.com a to do úterý 26. 9. 2023 do 20:00 hodin nebo vyplněním formuláře zde.. Do přihlášky uveďte jméno, příjmení, celé datum narození a případně oddíl u registrovaných atletů. Oddíly využijí k přihlášení výhradně email!

Případně se dá přihlásit na místě v den závodu v závodní kanceláři od 8:45 hodin do 9:30 hodin.

Na memoriálovou štafetu se přihlášuje pouze na místě formou "kartiček".

Přes stránky ČAS se nebude možné na tuto akci přihlásit!!

Rozcvičování

Rozcvičování je možno pouze v místech, kde neprobíhá žádný závod.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu stadionu. Šatny jsou pouze na převlečení a pořadatel neručí za odložené věci v šatnách ani na tribuně.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v areálu stadionu. Oficiální výsledky budou dostupné na stránkách pořadatele SKOK J. Hradec, z. s.. Výsledky atletů všech kategorií (kromě atletické školky a hendikepovaných) budou dostupné i na stránkách ČAS www.atletika.cz .

Protesty

Protesty týkající se výsledků soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků na informační tabuli v areálu stadionu, a to v kanceláři závodu. Při pozdějším podáním protestu nebude na tento protest brán zřetel.

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu v areálu stadionu.

Časový pořad

čtvrtek, 28.9.2023

Čas Disciplíny
10:00 50 m EleHš dálka EleD Běh dálka EleH Běh koule 3kg Žcm Běh kriket EleHm Běh
10:15 50 m EleZš
10:30 Kriket EleHš 50 m EleHm Běh koule 2kg Žkm Běh
10:45 Dálka EleZš 50 m EleDm Běh dálka EleHm Běh
11:00 Kriket Hend 60 m EleH Běh koule 3kg Žky Běh koule 4kg Žci Běh
11:15 Dálka EleHš Kriket EleZš 60 m EleD Běh dálka Žcm Běh
11:30 60 m Hend koule 3kg Dky Běh koule 4kg Ž Běh koule 5kg Dci Běh koule 5kg M Běh
11:45 Dálka Hend 60 m Žci Běh dálka Žkm Běh kriket EleDm Běh
12:00 60 m Žky Běh
12:10 60 m Žcm Běh dálka EleDm Běh kriket EleD Běh
12:15 dálka Žky Běh dálka Žci Běh
12:20 60 m Žkm Běh
12:35 100 m M Běh 100 m Dci Běh 100 m Ž Běh 100 m Dky Běh
12:45 200 m Hend dálka Dky Běh dálka Ž Běh dálka Dci Běh dálka M Běh kriket EleH Běh
13:15 Memoriál Karla Koláře - 4x400 m 4x400 m Mix
13:45 Vyhlášení výsledků

Stravování

V areálu stadionu bude otevřen bufet.

Parkování

Parkování osobních automobilů je možné na parkovišti před stadionem. Autobusy mohou využít parkoviště pod plaveckým bazénem.

Další informace

Skok daleký se skáče ve dvou sektorech, sektory budou určeny v časovém pořadu vyvěšeném na informační tabuli v areálu stadionu.

Případné změny časového pořadu budou vyhlášeny rozhlasem.

Další informace k závodům poskytne ředitel závodu po telefonu nebo emailem.

Závody jsou pro širokou veřejnost všech věkových skupin.

Vyhlášení všech kategorií proběhne společně s vyhlášením Memoriálu Karla Koláře (po ukončení štafet) přibližne ve 13:45.