1. kolo OMD ml. žactva v přespolním běhu

Horizontální logotyp (500x125)

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TRIATLET Karlovy Vary z.s.

Datum

28.03.2023

Místo

Karlovy Vary

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Lucie Markusková 734321414 lmarkuskova@atletika.cz
Hlavní rozhodčí Zdeněk Vojtěch
Technický ředitel Oldřich Dvořák
Lékař Evelina Neckářová
Časomíru zajišťuje SOKOTIME.cz čipová časomíra
Výsledky zpracoval Lucie Markusková 734321414 lmarkuskova@atletika.cz

Startují

ročníky 2010 - 2013
ročníky 2010 - 2013

Závod je součástí soutěže družstev mladšího žactva.

Startují závodníci družstev KKAS přihlášených do soutěže OMD. 

Závodnící mimo družstva pouze MIMO SOUTĚŽ a označí v přihlášce MS.

Závod se uskuteční v areálu ZŠ Krušnohorská, prezentace na školním hřišti. 

Soutěže

Ml. žáci Přespolní běh
Ml. žákyně Přespolní běh

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Délka tratě pro mladší žákyně i žáky je shodná: 850 m 

Běží se na travnatém povrchu a po lesních cestičkách, start a cíl na tartanovém hřišti ZŠ Krušnohorská. Vhodnou obuví jsou krosové boty či atletické tretry.

Bodování: 

20 - 19 - 18 - 17 - 16 až k 1 bodu, tedy 1. - 20. místo boduje pro své družstvo 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Závodníci přihlášení mimo soutěž z klubů, které nemají přihlášeno žádné družstvo, platí startovné 70 Kč / závodník.

 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 26.3.2023 do 22:00 hodin. 

Výdej startovních čísel

Výdej čipů bude probíhat na hřišti mezi 15:00 - 15:40 hodin, kde se budou družstva prezentovat. 

Za ztrátu čipu pořadatel účtuje 500 Kč. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno na hřišti i mimo závodní plochu.

Časový pořad

úterý, 28.3.2023

Čas Disciplíny
15:00 prezentace družstev
15:20 prohlídka tratí, rozcvičování
16:00 Přespolní běh Žcm Běh
16:15 Přespolní běh Žkm Běh