65. ročník půlmaratónu Kolín - Velký Osek - Kolín

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

14.05.2023

Místo

Kolín (atletický stadión, Brankovická 979, Kolín IV)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Václav Miler
Hlavní rozhodčí Václav Škvor
Lékař Kateřina Vejborná

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Kategorie:    

  • muži A do 39 let              1984- a výše  
  • veteráni B 40 - 49 let       1974-1983     
  • veteráni C 50 - 59 let       1964-1973     
  • veteráni D 60 - 69 let       1954-1963     
  • veteráni E 70 let a st.       1953- a níže
  • ženy F do 34 let               1989- a výše  
  • ženy G 35 - 44 let            1988- 1979    
  • ženy H 45-55 let              1978- 1968     
  • ženy CH 56 a st.              1967 a níže    

Soutěže

Muži 5 km, půlmaratón
Ženy 5 km, půlmaratón

Technická ustanovení

Start a cíl běhu je na atletickém stadionu. Jedná se o obrátkový půlmaratón, každý kilometr bude označen, občerstvovací stanice na 6., 9., 12., 15. a 18.,km.  Součástí závodu budou na stadionu běžecké závody pro děti lidový běh na 5 km. 

Závodníci se řídí pravidly atletiky a pravidly silničního provozu, každý běží na vlastní nebezpečí a zodpovídá za to, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti závodu. Přihláškou k závodu závodník vyjadřuje souhlas s tím, že pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, audio a videozáznamy pořízené při této sportovní události k mediálním a propagačním účelům. Cenné věci je možno uschovat u pořadatele.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena na stadiónu od 8:00 hod.

Startovné

Půlmaratón - 300,- Kč (na účet T.J. Sokol Kolín-atletika, č.ú. 218907967/0300, do poznámky napište KVOK a své příjmení a jméno), 400,- Kč na místě

Lidový běh na 5 km - 50,- Kč na místě

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.3.2023 do 12.5.2023 do 20:00 hod.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat v závodní kanceláři umístěné na atletickém stadiónu a otevřené od 8:00 do 9:45 hod. 

Časový pořad

neděle, 14.5.2023

Čas Disciplíny
10:00 5 km Ž 5 km M půlmaratón M půlmaratón Ž

Další informace

Mezi nejlepší závodníky budou rozděleny finanční ceny v celkové hodnotě 25 000,- Kč a věcné ceny v hodnotě 10 000,- Kč. V lidovém běhu na 5 km budou oceněni první tři běžci a běžkyně. Ceny budou připraveny i pro závody pro děti.

 

Na shledanou se těší atleti Sokola Kolín - atletika.