Okresní přebor na dráze mladšího žactva a přípravek

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Znojmo, z.s.

Datum

10.05.2023

Místo

Znojmo (Městský stadion v Horním parku)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Josef Šoba
Hlavní rozhodčí Mgr. Zdeněk Mikulič
Časomíru zajišťuje Josef Šoba
Výsledky zpracoval Josef Šoba 728782579 jsoba@c-box.cz

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2014 - 2020
ročníky 2012 - 2020
ročníky 2014 - 2020
ročníky 2012 - 2020

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 300 m, raketka
Atletická minipřípravka-hoši 200 m, raketka
Atletická přípravka-dívky 300 m, raketka
Atletická minipřípravka-dívky 200 m, raketka
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, výška, dálka, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, výška, dálka, kriket

Technická ustanovení

Každý závodník může startovat maximálně ve dvou disciplínách.

Ve skoku dalekém, ve vrhu koulí, hodu raketkou a hodu kriketovým míčkem mají všichni závodníci 4 pokusy.

Závodníci na 1. -.3. míste obdrží medaili a diplom.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu od 13.00hodin.

Přihlášky

Přihlášky zasílají školy nebo oddíly atletiky e-mailem na adresu jsoba@c-box.cz nejpozději do 9.5.2023 do 09.00 hod.

Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, celé datum narození a disciplínu.

V nejkrajnějším případě na místě závodů do 13.15 hod.

Šatny

Šatny jsou umístněny v tribuně stadionu a slouží pouze k převlečení, pořadatel neručí za odložené věci.

Časový pořad

středa, 10.5.2023

Čas Disciplíny
15:00 60 m Žcm Rozběh 1 výška Žkm Finále 1 raketka EleZm Finále 1 raketka EleZ Finále 1
15:10 60 m Žkm Rozběh 1 dálka Žcm Finále 1
15:20 300 m EleZ Běh 1
15:30 200 m EleZm Běh 1
15:40 200 m EleHm Běh 1 raketka EleHm Finále 1 raketka EleH Finále 1
15:50 300 m EleH Běh 1 dálka Žkm Finále 1 kriket Žkm Finále 1
16:00 60 m Žkm Finále 1
16:10 60 m Žcm Finále 1 výška Žcm Finále 1
16:20 150 m Žkm Běh 1 kriket Žcm Finále 1
16:30 150 m Žcm Běh 1
16:50 800 m Žkm Běh 1
17:00 800 m Žcm Běh 1