1. kolo KPD mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Jihlava z.s.

Datum

13.05.2023

Místo

Jihlava (Stadion Na Stoupách)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Bohumír Machovec 777 477 979 bohumir.machovec@vspj.cz
Hlavní rozhodčí Marie Pytlíková
Řídící soutěže družstev Pavel Zajíc zajic.pavel@tiscali.cz

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011

V soutěžích družstev mladšího žactva mohou startovat i závodníci přípravek ročník narození 2012 (registrace v ČAS a platná lékařská prohlídka je podmínkou).

Soutěže

Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Technická ustanovení

Rozdělení do skupin

Provede řídící soutěže


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

10.00 60 m př. žky

10.15 60 m př. žci

10.30 dálka žky 2 míček žky 1

10.45 dálka žci 2 míček žci 1

11.30 60 m žky

11.45 60 m žci

12.00 dálka žky 1 míček žky 2

12.15 dálka žci 1 míček žci 2

13.00 800 m žky

13.15 800 m žci

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena od 9:00 v prostoru tribuny stadionu

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 12.5.2023 do 20:00

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostoru tribuny stadionu

Výsledky

Výsledky jednotlivých disciplín budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru tribuny stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 13.5.2023

Čas Disciplíny
10:00 pětiboj Žkm
10:15 pětiboj Žcm