1. kolo KPD dorostu a juniorů

baner Bílina

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK Bílina

Datum

08.05.2023

Místo

Bílina (Stadion Čestmíra Dudy)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu JUDr.Jaromír Říha 724 205 208 jaromir.riha@atlas.cz
Hlavní rozhodčí Libor Bařtipán
Řídící soutěže družstev Pavel Duffek 603 155 339 duffino.pavel@seznam.cz
Časomíru zajišťuje AK Bílina Milan Holcr 606879207 bezec@volny.cz
Výsledky zpracoval Milan Holcr 606879207 bezec@volny.cz

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

junioři a juniorky (roč. 2004–2005) mohou startovat:

- v jednom dni pouze v jednom závodě na tratích 1500 m a delších.

- v jednom závodě maximálně ve třech disciplínách a štafetě.

dorostenci a dorostenky (roč. 2006-2007) mohou startovat:

- v jednom dni pouze v jednom závodě na tratích 800 m a delších.

- v jednom závodě maximálně ve třech disciplínách včetně štafety.

 

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 110m p 91,4, 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 100m p 76,2-8,5, 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 100m p 83,8, 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 110m p 99,1, 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce  určí řídící soutěže podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky,

Aktuální informace a případné změny v časovém pořadu budou zveřejněny ve zprávě řídícího soutěže v pátek 05.05.23. od 16 hodin na webu ÚKAS.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v 9:00 hodin. Každý oddíl obdrží přehled přihlášených závodníků, ve kterém se bude pouze škrtat. Ukončení prezentace v 9:30 hodin. Sestavy štafet je možné upravit do 12 hodin.

Startovné

  1. Starty mimo bodování:
    1. řídící pracovník může po dohodě s ředitelem závodu povolit start závodníka v soutěži tzv. „mimo bodování“, a to pouze u závodníků, kteří nestartují v družstvu,
    2. pokud řídící pracovník nerozhodne jinak, nemá tento závodník v hladkých bězích na 60 m a 100 m nárok na postup do finále a v dálce, v trojskoku, v kouli, v disku, v oštěpu a v kladivu nemá nárok na další 3 pokusy,
    3. pořadatel vybírá za starty mimo bodování poplatek za disciplínu 100,- Kč

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), od 24.04. 2023 do soboty 06.05. 2023 do 20:00 hodin.

V případě, že bude v disciplíně přihlášen pouze jeden závodník, lze přehlásit závodníka na jinou disciplínu.

V přihlášce družstva ke kolu může být uvedeno maximálně 6 závodníků, kteří mají v družstvu povoleno hostování, počítaje v to i cizince registrované v soutěžícím oddílu; nežijí-li tito cizinci na území ČR minimálně 3 roky, mohou být v přihlášce družstva ke kolu uvedeni nejvýše 2.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, a to v parku na Kyselce nebo na cestě podél řeky Bílina.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v prostoru hangáru.

Šatny

Šatny slouží pouze k převléknutí, za odložené věci nemůže nést pořadatel odpovědnost.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na hangáru nebo ON-LINE na webu ČAS. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude přítomna na stadionu..

Časový pořad

pondělí, 8.5.2023

Čas Disciplíny
10:00 110m p 99,1 Jři Běh výška Jři Finále výška Dci Finále dálka Jky Finále dálka Dky Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Jky Finále disk 1,5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále
10:05 110m p 91,4 Dci Běh
10:15 100m p 83,8 Jky Běh
10:20 100m p 76,2-8,5 Dky Běh
10:30 100 m Jři Rozběh
10:40 100 m Dci Rozběh
10:50 100 m Jky Rozběh koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále disk 1kg Jky Finále disk 1kg Dky Finále
11:00 100 m Dky Rozběh dálka Jři Finále dálka Dci Finále
11:15 800 m Jři Běh 800 m Dci Běh
11:25 800 m Dky Běh 800 m Jky Běh
11:40 100 m Jři Finále
11:45 100 m Dci Finále výška Jky Finále výška Dky Finále kladivo 5kg Dci Finále kladivo 6kg Jři Finále oštěp 500g Dky Finále oštěp 600g Jky Finále
11:55 100 m Jky Finále
12:00 100 m Dky Finále trojskok Jky Finále trojskok Dky Finále
12:10 400 m Jři Běh 400 m Dci Běh
12:25 400 m Jky Běh 400 m Dky Běh
12:40 200 m Jři Běh kladivo 3kg Dky Finále kladivo 4kg Jky Finále oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g Jři Finále
12:50 200 m Dci Běh trojskok Jři Finále trojskok Dci Finále
13:00 200 m Jky Běh
13:10 200 m Dky Běh
13:40 4x100 m Dci Běh 4x100 m Jři Běh
13:55 4x100 m Dky Běh 4x100 m Jky Běh

Parkování

Přímo u brány stadionu.

Další informace

Při tomto kole proběhne závod 1. kola KPD starších žáků a žákyň v kladivu.

Vlastní utkání se koná 07.05. 2023 na Meziboří, kde není kladivářský sektor.