69. ročník Polabských závodů

Pořadatel

Technicky zajišťuje T.J. Sokol Kolín-atletika za podpory města Kolín

Datum

01.05.2023

Místo

Kolín (Brankovická 979)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Mgr. Antonín Morávek
Ředitel závodu Mgr. Jiří Tuček 724031806 jiri.tucek@email.cz
Hlavní rozhodčí Josef Holub
Technický ředitel Martin Radikovský
Lékař Kateřina Vejborná
Výsledky zpracoval Mgr. Antonín Morávek

Startují

ročníky 1934 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1934 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

 

POZOR!!! Závodníci a závodnice mládežnických kategorií mohou startovat s odpovídajícím nářadím a na odpovídající výšce a mezerách překážek!

V hodu oštěpem bude počet závodníků v každém závodě omezen podle výkonnosti na max. 14 podle výkonnosti. V prvním závodě ženské i mužské kategorie budou zařazeni dorostenky / dorostenci + žáci / žákyně, ve druhém závodě pak ženy / muži + juniorky / junioři.

Soutěže

Dorostenci 110m p 91,4, koule 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100m p 76,2-8,5, koule 3kg, oštěp 500g
Juniorky oštěp 600g
Junioři 110m p 99,1, koule 6kg, oštěp 800g
Muži 100 m, 400 m, 1000 m, 3000 m, 110m p 106,7, výška, dálka, koule 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 300 m, 600 m, 100m p 83,8, výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Žáci 100m p 83,8, koule 4kg, oštěp 600g
Žákyně 100m p 76,2-8,2, koule 3kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

ZÁVOD JE SOUČÁSTÍ OFICIÁLNÍHO KALENDÁŘE WA, KATEGORIE F.

Hlavní závody:

Mužské kategorie: 100 m, 400 m (78. ročník Memoriálu Rudy Plešingera), 1000 m (33. ročník Memoriálu Mirka Tučka), hod oštěpem (7. ročník Memoriálu Václava Širce ml.)

Ženské kategorie: 100 m, hod oštěpem

Další memoriálové závody:

Mužské kategorie: 3000 m (52. ročník Memoriálu Josefa Holečka), vrh koulí (47. ročník Memoriálu Václava Stárka ve vrhu koulí)

POZOR!!! Do pořadí v hlavních a memoriálových závodech se počítají i atleti mládežnických kategorií, kteří startují se svou vahou náčiní!

Rámcové závody:

Mužské kategorie: 110 m př., dálka, výška

Ženské kategorie: 300 m, 600 m, 100 m př., dálka, koule, výška

Ceny:

V hlavních závodech první tři závodníci získají finanční ceny ve výši 3000, 2000 a 1000 Kč (při nesplnění výkonnostního limitu pouze ve výši 50%)

Výkonnostní limity: 100 m muži (finále) 10,80, 100 m ženy (finále) 12,10, 1000 m muži 2:31,00, oštěp ženy 47,50, 400 m muži 48,20, oštěp muži 66,00

V dalších memoriálových závodech první tři závodníci finanční ceny ve výši 1500, 1000 a 500 Kč.

Za překonání rekordu stadiónu v kategoriích mužů a žen prémie 2000 Kč.

Další ustanovení:

- dráha i sektory umělé, nutno použít hřeby max. 9 mm

- bude použita elektrická časomíra a zajištěno vážení a měření náčiní

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v nové sociální budově od 12:00 hod.

Všichni závodníci se musí prezentovat v závodní kanceláři nejpozději 45 minut před startem své disciplíny!

Startovné

150,- Kč za disciplínu

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 17. dubna do pátku 28. dubna 2023 do 20:00 hod..

Výdej startovních čísel

Obdrží pouze závodníci na střední a dlouhé běhy, a to při prezentaci u startéra.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rozcvičovacím stadiónu, na vedlejších plochách a v přilehlém lesoparku.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu na označeném místě ve skladu v hlavní sociální budově.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v obou sociálních budovách. Za věci odložené v šatně pořadatel neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na závodní kanceláři za cílem.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce určuje v závodní kanceláři technický delegát.

 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na závodní kanceláři za cílem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Stanoviště zdravotnického dozoru bude v označeném prostoru za cílem běhů.

 

Časový pořad

pondělí, 1.5.2023

Čas Disciplíny
13:00 oštěp 500g Dky oštěp 600g Žky
14:10 oštěp 600g Žci oštěp 700g Dci
14:30 100 m Ž Rozběh výška M Finále dálka Ž Finále koule 3kg Dky koule 3kg Žky koule 4kg Ž Finále
14:45 100 m M Rozběh
15:10 100m p 76,2-8,2 Žky
15:15 100m p 76,2-8,5 Dky
15:20 100m p 83,8 Ž Finále oštěp 600g Ž Finále oštěp 600g Jky
15:25 100m p 83,8 Žci
15:30 110m p 91,4 Dci
15:35 110m p 106,7 M Finále 110m p 99,1 Jři
15:45 300 m Ž Finále výška Ž Finále dálka M Finále koule 4kg Žci koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M Finále
16:00 400 m M Finále
16:15 100 m Ž Finále
16:20 100 m M Finále
16:30 oštěp 800g M Finále oštěp 800g Jři
16:35 1000 m M Finále
16:50 600 m Ž Finále
17:05 3000 m M Finále

Další informace

                                                                                              Na shledanou se těší

                                                                                                                                  atleti Sokola Kolín-atletika

23WA_Rankings_Competition_Logo_CMYK