VZ žactvo + tyč pro začátečníky

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Praha Královské Vinohrady

Datum

03.05.2023

Místo

Praha - Vinohrady (Polská 2400/1a)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Martin Ešpandr 607577708 atletika@vinpr.cz
Hlavní rozhodčí Anita Ešpandrová
Výsledky zpracoval Anita Ešpandrová 723117238 atletika@vinpr.cz

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Žáci tyč, dálka, disk 1kg, kladivo 4kg
Ml. žáci dálka
Ml. žákyně dálka
Žákyně tyč, dálka, disk 0,75kg, kladivo 3kg

Technická ustanovení

Soutěž ve skoku o tyči je určena pro začínající tyčkaře a tyčkařky.

Základní výšky a zvyšování ve skoku o tyči určí hl. rozhodčí podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den konání závodu od 15 hodin v domku na konci cílové rovinky.

Startovné

100 kč/ start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.4. do 2.5.2023 do 20:00.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 40 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v závodní kanceláři.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 3.5.2023

Čas Disciplíny
16:00 tyč Žky Finále dálka Žci Finále kladivo 3kg Žky Finále
17:00 dálka Žky Finále kladivo 4kg Žci Finále
18:00 tyč Žci Finále dálka Žcm Finále disk 0,75kg Žky Finále
19:00 dálka Žkm Finále disk 1kg Žci Finále