Přebor Prahy v hodu kladivem M, Ž, J

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Praha Královské Vinohrady

Datum

19.05.2023

Místo

Praha - Vinohrady (Polská 2400/1a, Praha 2)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Martin Ešpandr
Hlavní rozhodčí Mgr. Bc. Rudolf Mastík
Výsledky zpracoval Anita Ešpandrová 723117238

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Soutěže

Juniorky kladivo 4kg
Junioři kladivo 6kg
Muži kladivo 7,26kg
Ženy kladivo 4kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den konání závodu hodinu před začátkem soutěže v domku na konci cílové rovinky.

Startovné

Startovné v rámci PP je 100 kč/start. Startovné bude fakturováno na oddíly.

Závoodníci z jiných krajů, kteří budou přijati do závodu mimo soutěž hradí startovné 200 kč/start a to pouze hotově v závodní kanceláři.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.5.2023 do 18.5.2023 do 22:00.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 40 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v domku na konci rovinky.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli vzávodní kanceláři. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

pátek, 19.5.2023

Čas Disciplíny
17:30 kladivo 4kg Ž Finále kladivo 4kg Jky Finále
19:00 kladivo 6kg Jři Finále kladivo 7,26kg M Finále

Další informace

Vyhlášení proběhne nejpozději do 30 minut po ukončení soutěže.