VZ žactva + tyč pro začátečníky

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Praha Královské Vinohrady

Datum

24.05.2023

Místo

Praha - Vinohrady (Polská 2400/1a)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Martin Ešpandr 607577708 atletika@vinpr.cz
Hlavní rozhodčí Anita Ešpandrová
Výsledky zpracoval Anita Ešpandrová 723117238 atletika@vinpr.cz

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Dorostenci tyč
Dorostenky tyč
Juniorky tyč
Junioři tyč
Žáci tyč, dálka, disk 1kg, kladivo 4kg
Ml. žáci tyč, dálka
Ml. žákyně tyč, dálka
Žákyně tyč, dálka, disk 0,75kg, kladivo 3kg

Technická ustanovení

Soutěž ve skoku o tyči je určena pro začínající tyčkaře a tyčkařky.

Základní výšky a zvyšování ve skoku o tyči určí hl. rozhodčí podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den konání závodu od 15 hodin v domku na konci cílové rovinky.

Startovné

100 kč/ start. Startovné se hradí před zahájením soutěže v závodní kanceláři.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 18.5. do 23.5.2023 do 21:00.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 40 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v závodní kanceláři.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 24.5.2023

Čas Disciplíny
16:00 tyč Žky Finále tyč Jky Finále tyč Dky Finále tyč Žkm Finále dálka Žcm Finále kladivo 3kg Žky Finále
17:00 dálka Žkm Finále kladivo 4kg Žci Finále
18:00 tyč Žci Finále tyč Dci Finále tyč Jři Finále tyč Žcm Finále dálka Žci Finále disk 0,75kg Žky Finále
19:00 dálka Žky Finále disk 1kg Žci Finále