2. kolo KPD mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň

eletronické propozice lišta

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Spartak Třebíč

Datum

07.05.2023

Místo

Třebíč (stadion Manž. Curieových 1112)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Josef Vomela 732 681 111 josefvomela@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Petr Veleba
Řídící soutěže družstev Petr Horný - muži, junioři a dorostenci, Irena Fišerová - ženy, juniorky a dorostenky, Pavel Zajíc - starší žáci a starší žákyně
Časomíru zajišťuje Vratislav Fišera
Výsledky zpracoval Irena Fišerová

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2011
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2011

Soutěže

Dorostenci 100 m, 400 m, 1500 m, 110m p 91,4, 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 400 m, 1500 m, 100m p 76,2-8,5, 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 400 m, 1500 m, 100m p 83,8, 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 400 m, 1500 m, 110m p 99,1, 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, oštěp 800g
Muži 100 m, 400 m, 1500 m, 110m p 106,7, 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 400 m, 1500 m, 100m p 83,8, 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 100m p 83,8, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 300 m, 1500 m, 100m p 76,2-8,2, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Závodí se podle Soutěžního řádu družstev uvedeného v brožuře Atletické soutěže 2023 vydané KAS Vysočina a Pravidel atletiky.
Základní výšky a postupné výšky určí technický delegát podle výkonnosti.

 

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena od 08:30 hodin v tribuně stadionu.

Technická porada

Uskuteční se v čase určeném řídícími pracovníky v označeném prostoru u vstupu na stadion.

Přihlášky

Podávají se na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 28.4.2023 do 5.5.2023 do 20:00 hodin.

Výdej startovních čísel

Závodníci a závodnice startující v bězích na 1500 m obdrží u prezentace startovní číslo.

Svolavatelna

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu, slouží k převlečení. Nenechávejte si v nich cenné věci.
Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí!

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u vstupu na stadion a po skončení závodů zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Časový pořad

neděle, 7.5.2023

Čas Disciplíny
10:00 110m p 106,7 M výška M výška Jři výška Dci dálka Žci koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M disk 1kg Ž disk 1kg Jky disk 1kg Dky oštěp 500g Žky
10:10 110m p 99,1 Jři
10:20 110m p 91,4 Dci
10:30 100m p 83,8 Žci
10:40 100m p 83,8 Ž 100m p 83,8 Jky
10:50 100m p 76,2-8,5 Dky
11:00 100m p 76,2-8,2 Žky výška Žky dálka Ž dálka Jky dálka Dky koule 3kg Dky koule 4kg Ž koule 4kg Jky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M oštěp 600g Žci
11:20 60 m Žci
11:40 60 m Žky
12:00 100 m M 100 m Jři 100 m Dci výška Žci dálka M dálka Jři dálka Dci koule 4kg Žci disk 0,75kg Žky oštěp 700g Dci oštěp 800g M oštěp 800g Jři
12:15 100 m Ž 100 m Jky 100 m Dky
12:30 1500 m M 1500 m Jři 1500 m Dci
12:45 1500 m Žci
13:00 1500 m Ž 1500 m Jky 1500 m Dky výška Ž výška Jky výška Dky dálka Žky koule 3kg Žky disk 1kg Žci oštěp 500g Dky oštěp 600g Ž oštěp 600g Jky
13:15 1500 m Žky
13:30 400 m M 400 m Jři 400 m Dci
13:45 400 m Ž 400 m Jky 400 m Dky
14:00 300 m Žci trojskok M trojskok Jři trojskok Dci trojskok Ž trojskok Jky trojskok Dky
14:15 300 m Žky
14:30 4x100 m M 4x100 m Jři 4x100 m Dci
14:40 4x100 m Ž 4x100 m Jky 4x100 m Dky
14:50 4x60 m Žci
15:00 4x60 m Žky

Stravování

V tribuně stadionu bude otevřen bufet.