Krajský přebor jednotlivců starších žáků a starších žákyň na dráze

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Atletika Písek, z.s.

Datum

20.05.2023

Místo

Písek (U Papírny 329)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Bohuslava Váňová +420723457807 bohumohu@seznam.cz
Ředitel závodu Jana Chválová +420602156855 janachvalova@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Alena Heršálková
Lékař Český červený kříž
Časomíru zajišťuje Atletika Písek, z.s. atletika@atletikapisek.cz
Výsledky zpracoval František Veselý

Startují

ročníky 2008 - 2011
ročníky 2008 - 2011

V přeboru staršího žactva může startovat starší žactvo ročník 2008-2009 a mladší žactvo ročník 2010-2011.

Přihlášeným závodníkům z jiných krajů a vybraných TD bude po zaplacení startovného povolen start bez nároku na postup do finále (pokud v něm nezůstane volné místo) a bez nároku na zisk medaile.

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100m p 83,8, 200m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100m p 76,2-8,2, 200m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Žáci a žákyně mohou v jednom dni startovat pouze v jednom individuálním závodě na 300 m a delším, v přeboru maximálně 3 individuální disciplíny.

Soutěží se podle pravidel atletiky a Soutěžní řádu 2023 JčKAS.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hlavní budově na stadionu od 08:00 hodin. Oddíly nejpozději do 09:15 hodin odhlásí nepřítomné přihlášené závodníky, dodatečné přihlášky nejsou povoleny!!!

Přihlášky štafet v den závodu v závodní kanceláři.

Startovné

Startovné činí 70,- Kč za individuální disciplínu, 70,- Kč za štafetu; 140,- Kč pro závodníky "MS".

Startovné se hradí najednou za celý oddíl před začátkem závodů. Neuhrazené startovné je důvod k nepřipuštění závodníků ke startu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) do 20:00 hodin 18. května 2023 (čtvrtek).

Na jinou formu přihlášek nebude brán zřetel.

Přihlášky štafet v den závodu v závodní kanceláři.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v místnosti vedle rozhlasu na hlavní tribuně (proti vchodu do hlavní budovy.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budově na stadionu. Šatny slouží pouze pro převlečení. Neodkládejte věci do šaten. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na hlavní tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Vyhlašování vítězů bude probíhat během celého dne. Věnujte pozornost rozhlasu.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na hlavní trubuně, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (dle pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (dle pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotní službu zajišťuje Český červený kříž. Sídlo je ve společenské místnosti v hlavní budově.

Časový pořad

sobota, 20.5.2023

Čas Disciplíny
10:00 100m p 76,2-8,2 Žky Běh výška Žky dálka Žci kladivo 4kg Žci oštěp 500g Žky
10:15 100m p 83,8 Žci Běh
10:30 60 m Žky Rozběh
10:45 60 m Žci Rozběh
11:00 800 m Žky Běh kladivo 3kg Žky oštěp 600g Žci
11:10 800 m Žci Běh výška Žci
11:20 60 m Žky Finále
11:30 60 m Žci Finále dálka Žky
11:40 300 m Žky Běh
11:50 300 m Žci Běh koule 3kg Žky disk 1kg Žci
12:00 1500 m Žky
12:10 1500 m Žci
12:25 150 m Žky Běh tyč Žci tyč Žky
12:35 150 m Žci Běh
12:40 koule 4kg Žci disk 0,75kg Žky
12:50 200m p 76,2 Žky Běh
13:00 200m p 76,2 Žci Běh
13:15 4x60 m Žky Běh
13:25 4x60 m Žci Běh
13:35 4x300 m Žky Běh
13:45 4x300 m Žci Běh

Stravování

Občerstvení je zajištěno v kiosku za protilehlou rovinkou - u hotelu OtavArena.

Parkování

Parkování pro závodníky je na parkovišti před fotbalovými stadiony. Průchod kolem hotelu OtavArena je otevřen.

Parkoviště u hlavní budovy má omezenou kapacitu a bude uzavřeno pouze pro pořadatele a činovníky.

Další informace

Závodníci musí startovat v oddílových dresech a také v nich chodit na vyhlašování.

Upozorňujeme závodníky přihlášené mimo krajský přebor, aby na webu řádně označili svou přihlášku "MS".

Krajský přebor žáků a žákyň na 3.000 m se uskuteční při přeboru družstev starších žáků a žákyň (v 1. kole 6.5.2023 v Českých Budějovicích), krajský přebor žáků a žákyň na 1.500 m překážek a v chůzi na 3.000 m  se uskuteční při přeboru družstev starších žáků a žákyň (ve 3. kole 3.9.2023 v Nové Včelnici).