2. kolo MPD mladšího žactva, skupina C

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

10.05.2023

Místo

Praha - Stromovka (Atletický stadion OLYMP CENTRUM SPORTU MV, Praha - Stromovka, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7, 170 00)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jindřich Linhart +420723 304 588
Řídící soutěže družstev Anita Ešpandrová 723 117 238 kocicit@seznam.cz
Časomíru zajišťuje Jiří Janoušek
Výsledky zpracoval Martin Smetana 602 699 900

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011
ročníky 1924 - 2022

Zúčastněná společná družstva chlapců a dívek  SKUPINA „C“

 PSK Olymp Praha „A“, PSK Olymp Praha „B“, TJ Dukla Praha „A“, TJ Dukla Praha „B“, TJ Stodůlky Praha „A“, TJ Stodůlky Praha „B“, VSK FTVS Praha, SK Aritma Praha, TJ Sokol Královské Vinohrady „A“, TJ Sokol Královské Vinohrady „B“, TJ ČZU Praha

Soutěže

Mix 4x60 m
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

- atletický stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 drah na rovince

- běhy se budou měřit elektrickou časomírou

- rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion

- vstup na atletickou dráhu je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 min před zahájením

  disciplíny, rozhodčím a pověřeným osobám

- prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a u technických          

  disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 5 min před zahájením disciplíny

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena 10.5.2023 od 15:30 hodin v buňce v cíli.

Startovné

50 Kč za každý přihlášený a potvrzený start mimo bodování.

Přihlášky

Povinnosti družstev

Oddíly/kluby (vedoucí družstev) jsou povinni podat přihlášku družstva k jednotlivým soutěžním kolům nejpozději den před konáním kola do 22:00 hodin prostřednictvím programu Závodní kancelář přes webové stránky ČAS. V přihlášce se uvedou i závodníci/závodnice, které k soutěži vedoucí družstva přihlašuje „mimo bodování“ (takové závodníky označí v poznámce MB). Přihlášku štafet podává vedoucí družstva písemnou formou na předepsaném formuláři (ke stažení na webových stránkách PAS) v den konání na místě do doby určené řídícím pracovníkem. U mladšího žactva se štafety přihlašují elektronicky předem. Případné škrty předá vedoucí družstva řídícímu pracovníkovi soutěže a závodní kanceláři 45 minut před začátkem soutěže. Doplňování závodníků/závodnic do startovní listiny v den konání soutěže je zakázán.

Vedoucí družstev  PSK Olymp Praha, TJ Dukla Praha, TJ Stodůlky Praha a TJ Sokol Královské Vinohrady rozliší v přihlášce v kolonce startovní číslo, zda závodník startuje za družstvo „A“ „B“.

Start mimo bodování

O startu mimo bodování řádně přihlášených závodníků, podle článku 5 soutěžního řádu MPD, rozhoduje s konečnou platností řídící pracovník.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Šatny

Budou k dispozici ve víceúčelové hale a jsou určeny pouze na převlečení. Pořadatel neručí za ztrátu odložených věcí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

V prostoru cíle.

Časový pořad

středa, 10.5.2023

Čas Disciplíny
16:30 4x60 m Mix Běh 1
16:45 800 m Žcm Běh 1
16:50 výška Žcm dálka Žcm koule 2kg Žkm kriket Žkm
16:55 150 m Žcm Běh 1
17:10 60 m Žkm Běh 1
17:30 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh 1
17:50 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh 1
17:55 výška Žkm dálka Žkm koule 3kg Žcm kriket Žcm
18:05 60 m Žcm Běh 1
18:20 150 m Žkm Běh 1
18:30 800 m Žkm Běh 1

Další informace

Podrobné informace v tištěné brožuře PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2023 - II. ČÁST nebo na www. pas-atletika.cz a www.atletika.cz.

Jménem atletického oddílu PSK Olymp Praha přejeme všem závodnicím a závodníkům dosažení co nejlepších výkonů.