2. kolo MPD mladšího žactva, skupina D

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický spolek/klub ATLETIKA HOSTIVAŘ z.s.

Datum

11.05.2023

Místo

Praha - Hostivař

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Milan Kovář +420775240272 mkovar@atletika.cz
Hlavní rozhodčí PaedDr. Soreya Zychová
Řídící soutěže družstev Jitka Fialová
Lékař Petra Černá
Časomíru zajišťuje Pavel Sýkora
Výsledky zpracoval Ivana Šloufová

Startují

ročníky 2010 - 2012
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2010 - 2012

Soutěže

Mix 4x60 m
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Startují společná družstva žáků a žákyň, která mají maximálně 24 členů. Z tohoto počtu může být maximálně 12 žáků. Závodník družstva musí v každém kvalifikačním kole absolvovat jinou kombinaci dvou disciplín. Opakování stejné kombinace je považováno za neoprávněný start se všemi důsledky z toho vyplývající.

Ve smíšené štafetě 4 x60 m (2 žáci + 2 žákyně), která je zařazena na úvod každého kvalifikačního kola mohou startovat maximálně 4 štafety za každé družstvo.

V technických disciplínách má každý účastník čtyři pokusy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v označené místnosti od 15:30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.5.2023 do 10.5.2023 do 22:00.

Přihlášky ke štafetám podávájí oddíly/kluby na předepsaném tiskopise (možnost stažení na webových stránkách PAS) elektronicky večer před konáním soutěže na email řídícího pracovníka soutěže (Jitka Fialová).

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze na protirovince a to pouze jen pokud neprobíhá závod na oválu. Dále vyžijte k rozcvičování plochu nahoře za tribunou a také cestu podél tenisových kurtů.

Šatny

Šatny a WC jsou k dispozici v budově bazénu, vstup přes atletický stadion. Otevřeny jsou šatna č. 6 a 7.

WC se též nachází v prostorách tenisového klubu (přístup bude vyznačen vývěskami).

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informačních tabulích v prostorách okolí tribuny.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a  zvyšování v soutěžích ve výšce určuje řídící pracovník soutěže.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informačních tabulích v prostorách okolí tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude v označeném prostoru tribuny (na opačné straně než je závodní kancelář)

Časový pořad

čtvrtek, 11.5.2023

Čas Disciplíny
16:30 4x60 m Mix
16:50 800 m Žcm
16:55 výška Žcm dálka Žcm koule 2kg Žkm kriket Žkm
17:00 150 m Žcm
17:15 60 m Žkm
17:35 60m p 76,2-7,7 Žkm
17:55 60m p 76,2-7,7 Žcm
18:00 výška Žkm dálka Žkm koule 3kg Žcm kriket Žcm
18:10 60 m Žcm
18:25 150 m Žkm
18:40 800 m Žkm

Parkování

Parkujte v okolních ulicích sídliště.
Zákaz parkování v areálu sportoviště (za bránou), vyhrazeno pro pořadatele.