4. kolo MPD mužů a žen

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

15.09.2023

Místo

Praha - Stromovka (Atletický stadion OLYMP CENTRUM SPORTU MV, Praha - Stromovka, Za Císařským mlýnem 1063/7, Praha 7, 170 00)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Miroslav Kalous- muži 724 257 639 miroslav.kalous@cnb.cz
Technický delegát Petr Mašek-ženy 737 272 721 petr.masek111@gmail.com
Ředitel závodu Jindřich Linhart +420723304588
Časomíru zajišťuje Jiří Ronovský
Výsledky zpracoval Martin Smetana +420602699900 msmetana@atletika.cz

Startují

ročníky 1933 - 2009
ročníky 1933 - 2009

Muži

A.C. Sparta Praha, AC Praha 1890, ATLETIKA HOSTIVAŘ, TJ Sokol Kbely, SK Kotlářka Praha, TJ Sokol Královské Vinohrady Praha

Ženy

A.C. Sparta Praha,  ATLETIKA HOSTIVAŘ, SC Radotín Praha, SK Kotlářka Praha, PSK Olymp Praha B, TJ  Stodůlky Praha

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 1500 m, 3000 m, 200m p 76,2, 4x100 m, výška, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg
Ženy 100 m, 200 m, 1500 m, 3000 m, 200m p 76,2, 4x100 m, výška, trojskok, koule 4kg, disk 1kg

Technická ustanovení

- atletický stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 drah na rovince

- běhy se budou měřit elektrickou časomírou

- vážení náčiní v místnosti - zadní vchod do atletické haly

- rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion

- vstup na atletickou dráhu je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 min před zahájením   disciplíny, rozhodčím a pověřeným osobám

- prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a u technických   disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 5 min před zahájením disciplíny

 

Pořadatelem soutěží městského přeboru družstev je Pražský atletický svaz, který uskutečněním jednotlivých kol pověřuje pražské atletické oddíly a kluby. Soutěže městského přeboru družstev se konají podle pravidel atletiky a ustanovení tohoto soutěžního řádu.

Soutěže řídí Pražský atletický svaz, prostřednictvím soutěžní komise PAS a řídících pracovníků, kteří jsou uvedeni u jednotlivých soutěží.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude umístěna v prostoru cíle - buňka.

Startovné

Závodníci startující mimo bodování uhradí pořadateli startovné ve výši 100 Kč za každý start.

Přihlášky

Povinnosti družstev při utkání

Pro soutěže všech kategorií je vedoucí družstva povinen do 22 hodiny dne předcházejícího utkání podat přihlášku prostřednictvím programu ZÁVODNÍ KANCELÁŘ přes webové stránky ČAS. V přihlášce se uvedou i závodníci, které k soutěži vedoucí družstva přihlašuje „mimo bodování“ (takové závodníky označí v poznámce MB). Přihlášku štafet podává vedoucí družstva, písemnou formou, v den konání na místě, do doby určené řídícím pracovníkem. Případné škrty předá vedoucí družstva řídícímu pracovníkovi a závodní kanceláři 45 minut před začátkem utkání. Doplňování závodníků do startovní listiny v den konání závodů je zakázán. 

O startu mimo bodování ostatních přihlášených závodníků rozhodne řídící pracovník.

Šatny

Budou k dispozici ve víceúčelové hale a jsou určeny pouze na převlečení. Pořadatel neručí za ztrátu odložených věcí.

Zdravotní služba

V prostoru cíle.

Časový pořad

pátek, 15.9.2023

Čas Disciplíny
16:30 100 m M Rozběh 1 výška Ž trojskok M koule 7,26kg M disk 1kg Ž
16:50 100 m Ž Rozběh 1
17:10 3000 m M
17:35 200m p 76,2 M Běh 1
17:45 200m p 76,2 Ž Běh 1
17:55 100 m M Finále A 100 m M Finále B výška M trojskok Ž koule 4kg Ž disk 2kg M
18:00 100 m Ž Finále A 100 m Ž Finále B
18:05 1500 m M
18:15 1500 m Ž
18:30 200 m Ž Běh 1
18:40 200 m M Běh 1
18:55 3000 m Ž
19:15 4x100 m Ž Běh 1
19:20 4x100 m M Běh 1

Další informace

Podrobné informace v tištěné brožuře PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2023 - II. ČÁST nebo na www. pas-atletika.cz a www.atletika.cz

Jménem atletického oddílu PSK Olymp Praha přejeme všem závodnicím a závodníkům dosažení co nejlepších výkonů.