2. kolo MPD dorostenců a dorostenek

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

30.05.2023

Místo

Praha - Stromovka (Atletický stadion OLYMP CENTRUM SPORTU MV - Praha - Stromovka, Za Císařským mlýnem 1063/5, Praha 7, 170 00)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Pavel Javůrek 734 419 472 paveljavurek@centrum.cz
Technický delegát Petr Dubský 737 834 469 p.dubsky.scr@seznam.cz
Ředitel závodu Jindřich Linhart
Časomíru zajišťuje Jiří Janoušek
Výsledky zpracoval Martin Smetana +420602699900

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1924 - 2022

Účastníci soutěže

Dorostenci: ASK Slavia Praha, TJ Dukla Praha, PSK Olymp Praha, SK Jeseniova Praha, USK Praha, SC Radotín, SK Aktis Praha, Atletika Hostivař, Atletika Jižní Město, Atletik Rudná, A.C. Sparta Praha

Dorostenky: ASK Slavia Praha, TJ Dukla Praha, PSK Olymp Praha, SK Jeseniova Praha, USK Praha, SC Radotín Praha, SK Aktis Praha, A.C. Sparta Praha

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 800 m, 3000 m, 110m p 91,4, 300m p 83,8, 4x100 m, výška, dálka, koule 5kg, disk 1,5kg
Dorostenky 100 m, 200 m, 800 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 300m p 76,2, 4x100 m, výška, dálka, koule 3kg, disk 1kg

Technická ustanovení

Pořadatelem soutěží městského přeboru družstev je Pražský atletický svaz, který uskutečněním jednotlivých kol pověřuje pražské atletické oddíly a kluby. Soutěže městského přeboru družstev se konají podle pravidel atletiky a ustanovení tohoto soutěžního řádu.

Soutěže řídí Pražský atletický svaz, prostřednictvím soutěžní komise PAS a řídících pracovníků, kteří jsou uvedeni u jednotlivých soutěží.

Technická ustanovení

- atletický stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 drah na rovince

- běhy se budou měřit elektrickou časomírou

- vážení náčiní v místnosti - zadní vchod do atletické haly

- rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion

- vstup na atletickou dráhu je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 min před zahájením disciplíny, rozhodčím a pověřeným osobám

- prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a u technických   disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 5 min před zahájením disciplíny

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude umístěna v prostoru cíle - buňka.

Startovné

Start mimo bodování

O startu mimo bodování ostatních přihlášených závodníků rozhodne řídící pracovník. Závodníci startující mimo bodování uhradí pořadateli startovné ve výši 100 Kč za každý start.

Přihlášky

Oddíly/kluby (vedoucí družstev) jsou povinni podat přihlášku družstva k jednotlivým soutěžním kolům nejpozději den před konáním kola do 22:00 hodin prostřednictvím programu Závodní kancelář přes webové stránky ČAS. V přihlášce se uvedou i závodníci/závodnice, které k soutěži vedoucí družstva přihlašuje „mimo bodování“ (takové závodníky označí v poznámce MB). Přihlášku štafet podává vedoucí družstva písemnou formou na předepsaném formuláři (ke stažení na webových stránkách PAS) v den konání na místě do doby určené řídícím pracovníkem. U mladšího žactva se štafety přihlašují elektronicky předem. Případné škrty předá vedoucí družstva řídícímu pracovníkovi soutěže a závodní kanceláři 45 minut před začátkem soutěže. Doplňování závodníků/závodnic do startovní listiny v den konání soutěže je zakázán.

Šatny

Budou k dispozici ve víceúčelové hale a jsou určeny pouze na převlečení. Pořadatel neručí za ztrátu odložených věcí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli za buňkou v cíli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

V prostoru cíle.

Časový pořad

úterý, 30.5.2023

Čas Disciplíny
16:30 100m p 76,2-8,5 Dky Běh 1
16:45 110m p 91,4 Dci Běh 1
17:00 800 m Dky Běh 1 výška Dky dálka Dci koule 3kg Dky disk 1,5kg Dci
17:10 800 m Dci Běh 1
17:20 100 m Dky Běh 1
17:45 100 m Dci Běh 1
18:05 300m p 76,2 Dky Běh 1
18:20 300m p 83,8 Dci Běh 1 dálka Dky
18:35 3000 m Dky výška Dci koule 5kg Dci disk 1kg Dky
18:50 3000 m Dci
19:15 200 m Dky Běh 1
19:35 200 m Dci Běh 1
19:50 4x100 m Dky Běh 1
20:00 4x100 m Dci Běh 1

Další informace

Podrobné informace v tištěné brožuře PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2023 - II. ČÁST nebo na www. pas-atletika.cz a www.atletika.cz

Atletický oddíl PSK Olymp Praha přeje všem závodnicím a závodníkům dosažení co nejlepších výkonů.