KP jednotlivců mladšího žactva

loko loko
logo SKAS

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Lokomotiva Beroun z.s.

Datum

20.05.2023

Místo

Beroun (Tyršova 85, 26601 Beroun)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Vondra Miroslav 606953864 vondra.atlet@seznam.cz
Ředitel závodu Vondra Miroslav 606953864 vondra.atlet@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Hana Vondrová 607926028 vondrovahana@gmail.com
Hlasatel Veselý Pavel
Časomíru zajišťuje FTVS
Výsledky zpracoval Vondrová Lenka 723877843 von.lenca@gmail.com

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011

Omezení startu:

a)  každý závodník může na přeboru nastoupit maximálně ve třech disciplinách ( 2 individuální + 1 štafeta nebo 2 štafety+ 1 individuální)

b)  závodníci mohou na přeboru startovat pouze v jednom běhu na 300m a delším  (netýká se štafet)

c)  není přípustný start jiných kategorií , starty mimo soutěž nebudou povoleny. Start závodníků ročník 2012 bude povolen dle počtu přihlášených závodníků.

Orientační počty v disciplinách:  Běhy:  60m  56, ostatní běhy 45, dlouhé běhy 30,  technické discipliny  24-30

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce MZ č.391/213 S., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku. Za dodržení tohoto ustanovení odpovídají atletické oddíly a kluby.

Závodníci, závodnice mohou startovat pouze v oddílovém dresu (kombinéze).

 

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, 4x300 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, 4x300 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky 120 cm mladší žáci a 115 cm mladší žákyně. Zvyšování určí technický delegát.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Prezentaci u disciplin provádí vrchník či startér vždy 15 min. před plánovaným  začátkem soutěže.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v klubovně na tribuně od 8:45 hodin. Do 9:20 si vedoucí družstev vyzvednou svůj seznam přeběžných přihlášek a provedou POUZE ŠKRTY závodníků, kteří nenastoupí. Opravený seznam vrátí zpět do kanceláře nejdéle v 9:35 hod. 

Štafety se přihlašují přes atletickou kancelář. Možno postavit nejvýše 3 štafety za oddíl a kategorii. Upřesnění štafet  max.1 hodinu před startem štafet.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.5.2023  12:00  do  středy 18.5.2023 do 20:00

Pokud nemají závodníci letošní výkon, uveďte do přihlášky výkon z loňského roku. Závodníci bez výkonu  nad limit startujících budou automaticky vyřazeni.

Závodníci/ice ve skoku dalekém s výkonem menším než 3.50 m budou vyřazeni.

Seznam nevybraných závodníků bude zveřejněn na stránkách ČAS a rozeslán na oddíly v pátek 19.5.2023 dopoledne.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla obdrží závodníci a závodnice v bězích na 800m a delších.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na přilehlých prostorách.

Šatny

Šatny jsou k dispozici ze zadní strany tribuny v přízemí u dětského hřiště. Pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce určuje v závodní kanceláři technický delegát.

 

 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli . Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Zdravotní služba

Zdravotní služba  zajištěna ve spodní části tribuny.

Časový pořad

sobota, 20.5.2023

Čas Disciplíny
10:00 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh výška Žcm Finále dálka Žkm Finále koule 2kg Žkm Finále kriket Žcm Finále
10:15 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh
10:30 60 m Žkm Rozběh
10:50 60 m Žcm Rozběh
11:00 kriket Žkm Finále
11:10 800 m Žkm Finále
11:30 800 m Žcm Finále výška Žkm Finále dálka Žcm Finále koule 3kg Žcm Finále
11:45 60 m Žkm Finále
11:50 oštěp 500g Žcm Finále
11:55 60 m Žcm Finále
12:10 300 m Žkm Finále
12:30 300 m Žcm Finále
12:40 oštěp 400g Žkm Finále
12:55 1500 m Žkm Finále
13:10 1500 m Žcm Finále
13:25 150 m Žkm Finále
13:45 150 m Žcm Finále
14:05 4x60 m Žkm Finále
14:15 4x60 m Žcm Finále
14:30 4x300 m Žkm Finále
14:40 4x300 m Žcm Finále

Stravování

Zajištěno ve Sportbaru LOKO.

Parkování

Z důvodu modré zóny kolem stadionu doporučujeme dojet autobusem ke stadionu pro vysazení závodníků a odjet na autobusové nádraží cca 500 m od stadionu.

Další informace

Časový pořad je orientační, pořadatel si vyhrazuje právo upravit ho dle aktuálního počtu startujících.

Skok daleký bude v jedné skupině na jedno doskočiště z odrazového prkna 3 m.