Finále A KPD staršího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Lokomotiva Beroun z.s.

Datum

03.09.2023

Místo

Beroun (Tyršova 85, 26601 Beroun)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Vondra Miroslav +420606953864 vondra.atlet@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Hana Vondrová +420607926028 vondrovahana@gmail.com
Řídící soutěže družstev Klesnil Jiří +420603815534 jiri.klesnil@volny.cz
Hlasatel Veselý Pavel
Časomíru zajišťuje FTVS
Výsledky zpracoval Vondrová Lenka +420723877843 von.lenca@gmail.com

Startují

ročníky 2008 - 2011
ročníky 2008 - 2011

Startuje mladší a starší žactvo v rozsahu dle soutěžního řádu družstev SKAS.

Startující závodníci/ice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce Ministerstva zdravotnictví č.391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku. Za dodržení tohoto ustanovení odpovídají atletické oddíly a kluby.

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém/klubovém dresu ( tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové/klubové kombinéze. Start v jiném dresu, nebo v jiné kombinéze není přípustný. Za jiný dres resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

 

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100m p 83,8, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100m p 76,2-8,2, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Finále A krajského přeboru starších žákyň Středočeského kraje se zúčastní prvních 5 družstev z každé skupiny.  Finále A krajského přeboru starších žáků Středočeského kraje se zúčastní první 4 družstev ze skupiny A  a prvních 6 družstev ze skupiny B.

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÁ USTANOVENÍ

  • Družstvo tvoří maximálně 20 závodníků (ic).
  • Startovat může i mladší žactvo, které nesmí potom nastoupit do finále mladšího žactva.
  • Starší žáci a žákyně (2008 - 2009) mohou startovat nejvýše ve 3 disciplínách (včetně štafet!), mladší žáci a žákyně (2010 - 2011) mohou startovat nejvýše ve dvou individuálních disciplínách a jedné štafetě (nebo 1 individuální + 2 štafety).
  • Závodníci kategorie žactva (2008 a mladší) mohou v individuálních disciplínách startovat pouze v jedné disciplíně 300 m a delší trati.

Vzhledem k tomu, že všechny dlouhé hody se uskuteční na hlavní ploše, berte jejich časový pořad pouze jako informativní. Budou navazovat na sebe podle možností po ukončení předchozí disciplíny. Pro jeho dodržování budou u všech vrhů a hodů pro rozcvičení umožněny pouze dva rozcvičovací pokusy za dohledu rozhodčích.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 9:00 hodin. Do 10:15 hodin provedou vedoucí družstev v předběžných přihláškách pouze škrty závodníků/ic, kteří ke kolu nenastoupí. Jakékoliv dopisování a opravování přihlášených disciplín je zakázáno.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25.8.2023 08:00 do 01.9.2023 20:00.

ŠTAFETY ODEVZDAJÍ VEDOUCÍ DRUŽSTEV NA KARTIČKÁCH "PŘIHLÁŠKA K SOUTĚŽI" DO 11:00 HODIN. POZDĚJŠÍ ODEVZDÁNÍ NEBUDE PŘIJATO.

ŠTAFETY NEPŘIHLAŠOVAT PŘES ATLETICKOU KANCELÁŘ. TAKOVÉ ŠTAFETY NEBUDOU AKCEPTOVÁNY.

 

Výdej startovních čísel

Startovní čísla obdrží závodníci a závodnice u startéra pouze na běhy 800 m a delší.

Rozcvičování

Mimo hlavní stadion, na vedlejší umělé trávě, pilinové dráze a tréninkové vrhačské louce. Vrhat, házet a manipulovat s náčiním mimo závodní prostor je zakázáno.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole certifikovanou měřicí sadou příslušnému rozhočímu ve skladu v nové sociální budově.

Vážení náčiní bude umožněno pouze v čase 9:00 - 10:00 hodin!

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat před zahájením soutěže u vrchníků technických disciplín nebo startérů v případě běžeckých disciplín. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici ze zadní strany tribuny stadionu v přízemí u dětského hřiště. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v dolní části tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavního rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: řídící soutěže, hlavní rozhodčí a ředitel závodu.

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

 

Zdravotní služba

Bude zajištěna v dolní části tribuny.

Časový pořad

neděle, 3.9.2023

Čas Disciplíny
10:30 tyč Žci Finále tyč Žky Finále kladivo 3kg Žky Finále kladivo 4kg Žci Finále
11:00 1500m p 76,2 Žci Běh dálka Žci Finále
11:20 1500m p 76,2 Žky Běh
11:40 100m p 83,8 Žci Běh
11:55 100m p 76,2-8,2 Žky Běh
12:00 koule 4kg Žci Finále oštěp 500g Žky Finále
12:10 60 m Žci Rozběh
12:30 60 m Žky Rozběh
12:45 výška Žky Finále
12:55 800 m Žci Běh dálka Žky Finále
13:05 800 m Žky Běh
13:15 60 m Žci Finále A koule 3kg Žky Finále oštěp 600g Žci Finále
13:25 60 m Žky Finále A
13:40 300 m Žci Běh
13:55 300 m Žky Běh
14:10 200m p 76,2 Žci Běh
14:20 200m p 76,2 Žky Běh
14:30 výška Žci Finále disk 1kg Žci Běh
14:35 1500 m Žci Běh
14:45 1500 m Žky Běh
15:00 150 m Žci Běh
15:25 150 m Žky Běh
15:30 disk 0,75kg Žky Finále
15:50 4x60 m Žci Běh
16:05 4x60 m Žky Běh
16:20 4x300 m Žci Běh
16:35 4x300 m Žky Běh
17:00 Slavnostní vyhlášení vítězů

Stravování

Bude zajištěno ve Sportbaru LOKO.

Parkování

Z důvodu modré zóny kolem stadionu doporučujeme dojet autobusem ke stadionu pro vysazení a odjet na autobusové nádraží.

Další informace

Při dlouhých hodech budou pouze dva zkušební pokusy dle pokynů rozhodčích. Zákaz rozcvičování s náčiním mimo sektory.

ČASOVÝ POŘAD JE ORIENTAČNÍ, BUDE UPRAVENO DLE POČTU STARTUJÍCÍCH!!!!!!!