Atletická středa

Logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Slavoj BANES Pacov

Datum

13.09.2023

Místo

Pacov (stadion U sv. Anny, Nádražní ul., Pacov)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Pavel Zajíc 731189985 zajic.pavel53@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ludvík Toman
Výsledky zpracoval Pavel Zajíc 731189985 zajic.pavel53@seznam.cz

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Dorostenci 800 m, 5000 m, výška, kladivo 5kg
Dorostenky 800 m, 5000 m, výška, kladivo 3kg
Juniorky 800 m, 5000 m, výška, kladivo 4kg
Junioři 800 m, 5000 m, výška, kladivo 6kg
Muži 800 m, 5000 m, výška, kladivo 7,26kg
Ženy 800 m, 5000 m, výška, kladivo 4kg
Žáci 800 m, výška, kladivo 4kg
Žákyně 800 m, výška, kladivo 3kg

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky.

Údaje o stadionu

Stadion má 400 m dlouhou dráhu, 6 drah na obvodu i v rovince, povrch dráhy i sektoru pro výšku je CONIPUR SP.

Kladivo proběhne na vrhačském hřišti pod stadionem.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena od 15:00 hodin v dřevěné buňce za tribunami.

Startovné

Je stanoveno na 50 Kč pro běhy - ruční měření, a 100 Kč pro soutěže v poli a hradí se v závodní kanceláři.

Přihlášky

Podávají se na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 4. do 12.9.2023 20:00 hodin.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v plechové garáži umístěné proti cíli.

Šatny

Jsou k dispozici v budově u vstupu na stadion - pro mužské složky v prvním patře a pro ženské složky v přízemí, a slouží pouze k převlečení a osobní hygieně.

Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí.

Výsledky

Budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Časový pořad

středa, 13.9.2023

Čas Disciplíny
16:00 800 m M 800 m Jři 800 m Dci 800 m Žci 800 m Ž 800 m Jky 800 m Dky 800 m Žky kladivo 3kg Dky kladivo 3kg Žky kladivo 4kg Žci kladivo 4kg Ž kladivo 4kg Jky kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M
17:00 výška M výška Jři výška Dci výška Žci výška Ž výška Jky výška Dky výška Žky
18:00 5000 m M 5000 m Jři 5000 m Dci 5000 m Ž 5000 m Jky 5000 m Dky

Parkování

Parkovat lze na parkovišti před stadionem a v přilehlých ulicích.

Další informace

Všem závodníkům a závodnicím přeji dosažení co nejlepších výkonů.

Pavel Zajíc

ředitel závodů