Atletická středa

Logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Slavoj BANES Pacov

Datum

27.09.2023

Místo

Pacov (stadion U sv. Anny, Nádražní ul., Pacov)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Pavel Zajíc 731189985 zajic.pavel53@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ludvík Toman
Výsledky zpracoval Pavel Zajíc 731189985 zajic.pavel53@seznam.cz

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Dorostenci 300 m, 1000 m, disk 1,5kg, oštěp 700g
Dorostenky 300 m, 1000 m, disk 1kg, oštěp 500g
Juniorky 300 m, 1000 m, disk 1kg, oštěp 600g
Junioři 300 m, 1000 m, disk 1,75kg, oštěp 800g
Muži 300 m, 1000 m, disk 2kg, oštěp 800g
Ženy 300 m, 1000 m, disk 1kg, oštěp 600g
Žáci 300 m, 1000 m, disk 1kg, oštěp 600g
Žákyně 300 m, 1000 m, disk 0,75kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky.

Údaje o stadionu

Stadion má 400 m dlouhou dráhu, 6 drah na obvodu i v rovince, povrch dráhy i sektoru pro oštěp je CONIPUR SP.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena od 15:00 hodin v dřevěné buňce za tribunami.

Startovné

Je stanoveno na 50 Kč pro běhy - ruční měření, a 100 Kč pro soutěže v poli a hradí se v závodní kanceláři.

Přihlášky

Podávají se na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 18. do 26.9.2023 20:00 hodin.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v plechové garáži umístěné proti cíli.

Šatny

Jsou k dispozici v budově u vstupu na stadion - pro mužské složky v prvním patře a pro ženské složky v přízemí, a slouží pouze k převlečení a osobní hygieně.

Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí.

Výsledky

Budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Časový pořad

středa, 27.9.2023

Čas Disciplíny
16:00 300 m M 300 m Jři 300 m Dci 300 m Žci 300 m Ž 300 m Jky 300 m Dky 300 m Žky disk 0,75kg Žky disk 1kg Žci disk 1kg Ž disk 1kg Jky disk 1kg Dky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M
17:00 oštěp 500g Dky oštěp 500g Žky oštěp 600g Žci oštěp 600g Ž oštěp 600g Jky oštěp 700g Dci oštěp 800g M oštěp 800g Jři
18:00 1000 m M 1000 m Jři 1000 m Dci 1000 m Žci 1000 m Ž 1000 m Jky 1000 m Dky 1000 m Žky

Parkování

Parkovat lze na parkovišti před stadionem a v přilehlých ulicích.

Další informace

Všem závodníkům a závodnicím přeji dosažení co nejlepších výkonů.

Pavel Zajíc

ředitel závodů