3. kolo chůze pro I. a II. ligu mužů a žen, KP Královéhradeckého kraje v chůzi všech kategorií, 13.ročník Točené desítky v chůzi na 10.000m

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Nové Město nad Metují

Datum

04.06.2023

Místo

Nové Město nad Metují (28.října 943, Nové Město nad Metují, 549 01)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Petr Kratochvíl 603496452
Vedoucí projektu Mgr. David Šnajdr 724080831 snajdrcpv@volny.cz
Předseda OV Libor Šnajdr 602117121 libor@sportklub.cz
Ředitel závodu Mgr. David Šnajdr 724080831 snajdrcpv@volny.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Luděk Skalický 602185575
Řídící soutěže družstev Petr Kratochvíl
Lékař ČČK
Hospodář Martinková Jana 733771868 ucto.martinkova@centrum.cz
Časomíru zajišťuje Apachi - Marek Blažek 602783308 apachi@apachi.cz
Výsledky zpracoval Apachi - Marek Blažek 602783308 apachi@apachi.cz

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2012 - 2013

10.000m chůze mužů i žen pro 3.kolo I.ligy skupin A, B a C. 5.000m chůze mužů a žen pro 3.kolo II.ligy skupin A, B, C, D a E. Krajský přebor Královéhradeckého kraje v chůzi mladšího žactva na 2.000m, staršího žactva na 3.000m, dorostu na 5.000m, juniorů a juniorek na 5.000m a mužů a žen na 5.000m. Závod je zároveň 13.ročníkem Točené desítky v chůzi na 10.000m. Vložený náborový závod přípravek na 500m. 

 

Soutěže

Dorostenci chůze 5000m
Dorostenky chůze 5000m
Atletická přípravka-dívky chůze 500m
Atletická přípravka-hoši chůze 500m
Juniorky chůze 5000m
Junioři chůze 5000m
Muži chůze 5000m, chůze 10000m
Ženy chůze 5000m, chůze 10000m
Žáci chůze 3000m
Ml. žáci chůze 2000m
Ml. žákyně chůze 2000m
Žákyně chůze 3000m

Technická ustanovení

Závod je vypsán také jako Krajský přebor Královéhradeckého kraje všech kategorií na tratích:

mladší žáci 2000m  chůze, mladší žákyně 2000m chůze, starší žáci 3000m chůze, starší žákyně 3000m chůze, dorostenci 5000m chůze, dorostenky 5000m chůze, junioři 5000m chůze, juniorky 5000m chůze, muži 5000m chůze a ženy 5000m chůze.

V závodě "Točené desítky" na 10.000m mužů bude prvních šest závodníků v cíli odměněno finančními cenami 3.000 - 2.000 - 1.000 - 800 - 500 a 300,- Kč. V závodě žen v chůzi na 10.000m budou finanční odměny pro první čtyři závodnice: 3.000 - 2.000 - 1.000 - 800,- Kč.

Ostatní tratě v cíli obdrží drobné věcné ceny.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 8:00 hodin v kavárně SK Nové Město nad Metují na stadionu.

Startovné

Účastníci ligových soutěží a krajských přeborů startovné neplatí. Startovné neplatí ani přípravky.

Ostatní 200,- Kč/ start.

 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 15.5.2023 do pátku 2.6. 2023, 20:00 hod. Účastníci ligových soutěží a krajských přeborů musejí být přihlášeni elektronicky přes kancelář ČAS k uvedenému datu. Ostatní účastníci se mohou dohlásit na místě nejpozději 60min. před startem příslušné kategorie/ závodu. 

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v den závodu od 8:00 hod. v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v prostorách kolem atletické dráhy a v okolí stadionu.

Svolavatelna

 Každý závodník/ závodnice se prezentuje asistentovi startéra v prostoru startu závodu nejpozději 10min. před jeho zahájením.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prvním patře správní budovy SK. 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli při vstupu na stadion.

 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli při vstupu na stadion. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
 

Zdravotní služba

V průběhu závodu bude k dispozici zdravotník ČČK.

Časový pořad

neděle, 4.6.2023

Čas Disciplíny
10:30 chůze 500m EleH chůze 500m EleD
10:40 chůze 2000m Žcm chůze 2000m Žkm
11:00 chůze 3000m Žci chůze 3000m Žky
11:30 chůze 5000m Dci chůze 5000m Jři chůze 5000m M
12:15 chůze 5000m Ž chůze 5000m Jky chůze 5000m Dky
13:00 chůze 10000m M chůze 10000m Ž
14:30 Vyhlášení KP na 2000m, 3000m a 5000m chůze a vítězů Točené desítky

Stravování

Občerstvení v kavárně SK.

Možnosti ubytování


Adresa
Web
Telefon
Email
Poznámka Pořadatel nezajišťuje, ale může doporučit.


Hotel Rambousek

Adresa Komenského ul., Nové Město nad Metují
Web
Telefon 736671066
Email
Poznámka


Hotel Rambousek

Adresa Komenského ul., Nové Město nad Metují
Web
Telefon 736671066
Email
Poznámka

Parkování

 Dostatek parkovacích míst v blízkém okolí stadionu.