4. kolo chůze pro I. a II. ligu mužů a žen

Logo_AC_MSlavia (002)

Pořadatel

Technicky zajišťuje AC Moravská Slavia Brno, spolek

Datum

05.08.2023

Místo

Brno (Areál Veletrhů Brno, a. s., ul. Výstaviště)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Jiří Proch 777136914 jiriproch0@gmail.com
Hlavní rozhodčí Ing. Jindřich Šálek
Technický ředitel Ladislav Zouhar
Řídící soutěže družstev Petr Kratochvíl
Hlasatel Ing. Jiří Proch
Lékař MUDr. Rostislav Stříbrný
Režie Petr Oupor
Hospodář Ing. Jiří Topinka
Časomíru zajišťuje AC Moravská Slavia Brno, spolek
Výsledky zpracoval Petr Marčík

Startují

ročníky 1933 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 1933 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Dorostenci 5km chůze
Dorostenky 5km chůze
Muži 10km chůze
Ženy 10km chůze
Žáci 3km chůze
Ml. žáci 1km chůze
Ml. žákyně 1km chůze
Žákyně 3km chůze

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Závodníci a závodnice startují na vlastní nebezpečí, pořadatel nepřebírá odpovědnost za zdravotní či majetkovou újmu žádného z účastníků.

Trať je tvořena certifikovaným okruhem o délce 1 km, který má asfaltový povrch a minimální převýšení.

Mistrovství Jihomoravského kraje je vyhlášeno v kategorii můžů, žen, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň. První tři závodníci a závodnice z atletických klubů a oddílů JmKAS v těchto kategoriích obdrží medaile a diplomy. Vítězové obdrží funkční tričko Mistr jižní Moravy.

Mistrovství Moravy a Slezska je vyhlášeno v kategorii můžů, žen, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň. První tři závodníci a závodnice z atletických klubů a oddílů JmKAS, MsKAS, KASO a ZKAS v těchto kategoriích obdrží medaile a diplomy.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

bude otevřena v den závodu od 12:30 v prostoru startu a cíle. V závodní kanceláři bude probíhat výdej startovníh čísel, čipů a platby startovného.

Startovné

Účastníci ligových soutěží startovné neplatí.

Mládež (tratě 5 km, 3 km a 1 km) platí snížené startovné 100 Kč nebo 5 € při přihlášce předem. Při přihlášení v místě závodu platí plné startovné 200 Kč nebo 9 €. POZOR - platba pouze v hotovosti!

Dospělí (trať 10 km) nestartující za vypsaná ligová družstva platí snížené startovné 250 Kč nebo 11 € při přihlášce předem. Při přihlášení v místě závodu platí plné startovné 400 Kč nebo 17 €. POZOR - platba pouze v hotovosti!

Přihlášky

Do ligového závodu podávají vedoucí družstev prostřednictvím webové stránky ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 11. 7. 2023 do 3. 8. 2023 do 20:00 hodin. V přihlášce do poznámky uvede vedoucí družstva ligovou soutěž (skupinu), do které je jeho družstvo přihlášeno.

Ostatní závodníci a závodnice z ČR se hlásí také přes web ČAS, a to do 3. 8. 2023 do 20:00 hod (snížené startovné).

Zahraniční závodníci a závodnice zasílají přihlášku na jiriproch0@gmail.com, rovněž do 3. 8. 2023 do 20:00 (snížené startovné)

Výdej startovních čísel

budou vydávána současně s čipy v závodní kanceláři v den závodu od 12:30. Každý závodník a závodnice obdrží dva kusy startovních čísel. Jedno číslo si upevní na hruď, druhé na záda.

Rozcvičování

před vlastní soutěží je povoleno mimo vyznačenou trať, a to v celém areálu Veletrhů Brno.

Šatny

včetně sprch a WC budou k dispozici v podchodu pod startem. Uložení osobních věci bude umožněno do stanu vedle závodní kanceláře.

Startovní listiny

budou vyvěšeny na informační tabuli umístěné v prostoru startu a cíle.

Výsledky

budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli umístěné v prostoru startu a cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Zdravotní služba

bude zajištěna.

Časový pořad

sobota, 5.8.2023

Čas Disciplíny
12:30 otevření závodní kanceláře a zahájení prezentace
14:30 1km chůze Žcm 1km chůze Žkm 3km chůze Žci 3km chůze Žky 5km chůze Dci 5km chůze Dky
16:30 10km chůze M 10km chůze Ž
18:00 slavnostní ceremonial

Stravování

bude zajistěno. Stánek s občerstvením bude umístěn vedle trati v prostoru cíle.

Parkování

vozidel doporučujeme v prostoru před hlavním vstupem do areálu. Vstup do arálu bude umožněn služebním vchodem.

Další informace

V rámci chodeckých závodů se uskuteční i VELETRŽNÍ PĚTKA, otevřené běžecké závody pro všechny kategorie a výkonnost na tratích 0,5 km, 1 km a 5 km. Propozice a další informace jsou na www.mslavia.cz.