Středočeský KP jednotlivců v pětiboji mladšího žactva, sk. A

LOGO - colour 1

Pořadatel

Technicky zajišťuje Školní atletický klub Slaný - v jubilejním, 10. roce od obnovení atletiky ve Slaném

Datum

27.05.2023

Místo

Slaný (Lacinova ul. a ul U stadiónu)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jaroslav Koukal 603314132 jkoukal@volny.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Josef Nechanický
Technický ředitel Radek Hykeš
Hlasatel Radomír Jánský
Lékař Kateřina Wittenbergová
Hospodář Jaroslava Klimešová
Časomíru zajišťuje FTVS UK
Výsledky zpracoval Jaroslav Koukal 603314132 jkoukal@volny.cz

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, dálka, kriket, pětiboj
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, dálka, kriket, pětiboj

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.
Skok do dálky a hod míčkem budou organizovány ve dvou skupinách.

Technická porada trenérů s vedením závodu bude na stadiónu po skončení prezentace, cca v 9.15.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 8.30 do skončení závodu v místnosti na tribuně. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 8.5.2023 do 25.5. 2023 do 20:00.

Všechny závodníky přihlašujte na 3 disciplíny:
- pětiboj (není nutné uvádět výkon)
- 60 m překážek (s uvedení očekávaného výkonu, abychom mohli sestavit běhy podle úrovně výkonnosti)
- 60 m (s uvedením očekávaného výkonu, abychom mohli sestavit běhy podle úrovně výkonnosti)

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží bude možné na stadiónu a jeho nejbližším okolí.

Šatny

Šatny stále nejsou k dispozici.
Toalety TOI TOI budou umístěny na parkovišti za tribunami.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru za cílem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

První pomoc bude zajišťovat zdravotnice Jana Zázvorková.

Časový pořad

sobota, 27.5.2023

Čas Disciplíny
09:45 pětiboj Žcm
09:50 pětiboj Žkm
10:00 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh
10:20 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh
10:40 kriket Žcm
11:00 dálka Žkm
11:30 60 m Žcm Běh
11:50 60 m Žkm Běh
12:00 dálka Žcm
12:20 kriket Žkm
13:00 800 m Žcm Běh
13:20 800 m Žkm Běh
13:40 Vyhlášení výsledků ml. žáků
14:00 Vyhlášení výsledků ml. žákyň
14:15 Konec závodů

Stravování

V těsné blízkosti stadiónu je restaurace Zimák, ve které je možno od 11:00 zakoupit občerstvení.

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude možné v prostoru za tribunami. Vjezd je z ulice U stadiónu.

Další informace

Časový pořad je orientační, bude upraven podle počtu přihlášených a odprezentovaných závodníků.

Pořadatel žádá atletické kluby, aby k soutěži přihlásily přiměřený počet závodníků. Jde o Krajský přebor, nikoli o klubové/oddílové kontrolky.