Krajský přebor Středočeského kraje staršího žactva

ska_ws-oříznuté

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

07.05.2023

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Technický delegát Mgr. Antonín Morávek
Ředitel závodu Mgr. Jiří Jakoubek

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

 

Omezení startu:

a) závodníci mohou na přeboru startovat pouze v jednom individuálním běhu na 300 m a delším

b) každý závodník může na přeboru nastoupit maximálně ve třech (3) disciplínách (3 individuální nebo 2 individuální + štafeta)

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100m p 83,8, 200m p 76,2, 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100m p 76,2-8,2, 200m p 76,2, 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Prezentaci u disciplín provádí vrchník či startér vždy 15 min. před plánovaným začátkem soutěže. Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči budou určeny podle výkonnosti přihlášených závodníků. Pro udělení titulu přeborníka kraje je nezbytný start minimálně tří závodníků alespoň ze dvou oddílů. 

V případě vysokého počtu přihlášených závodníků (/ic) v některé z disicplín, provede technický delegát výběr startujících a zveřejní výběr startujících na www.atletika.cz v sobotu 6.5.2023.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena otevřena v klubovně sociální budovy od 8:45 hodin a vedoucí jednotlivých výprav zde provedou škrty v přihláškách. Vedoucí výprav mimo Středočeský kraj zde zaplatí startovné. Po začátku závodu bude závodní kancelář otevřena v přístřešku za cílem.

Startovné

Startovné pro závodníky a závodnice mimo Středočeský kraj je stanoveno na 100,-Kč/disciplína.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do pátku 5. května 2023 do 20.00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na části rozcvičovacího stadiónu, která nebude vymezena pro soutěže v hodu kladivem a hodu diskem, na ostatních travnatých plochách a v přilehlém lesoparku.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu ve skladu u nové sociální budovy.

Šatny

Šatny budou k dispozici ve staré i nové sociální budově a budou označeny.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na zadní straně přístřešku za cílem běhů. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude mít stanoviště ve stanu za cílem běhů.

Časový pořad

neděle, 7.5.2023

Čas Disciplíny
09:50 60 m Žci Rozběh
10:00 výška Žci koule 3kg Žky kladivo 4kg Žci
10:05 60 m Žky Rozběh
10:30 1500 m Žci Běh
10:40 1500 m Žky Běh
10:55 Vyhlašovací blok I 100m p 83,8 Žci Běh
11:00 výška Žky koule 4kg Žci kladivo 3kg Žky
11:05 100m p 76,2-8,2 Žky Běh
11:25 60 m Žci Finále
11:30 60 m Žky Finále
11:40 800 m Žci Běh
11:50 800 m Žky Běh
12:00 Vyhlašovací blok II
12:10 150 m Žci Běh
12:15 disk 1kg Žci oštěp 500g Žky
12:25 150 m Žky Běh
12:30 tyč Žci tyč Žky dálka Žci
12:55 300 m Žci Běh
13:10 300 m Žky Běh
13:20 Vyhlašovací blok III
13:30 dálka Žky disk 0,75kg Žky oštěp 600g Žci
13:35 200m p 76,2 Žci Běh
13:45 200m p 76,2 Žky Běh
14:05 4x60 m Žci Běh
14:20 4x60 m Žky Běh
14:45 Vyhlašovací blok IV

Další informace

Na shledanou se těší

                                                                                                                       atleti Sokola Kolín - atletika