Youth Athletics - Sokol Grand Prix (15. ročník)

ska_ws-oříznuté
1_YA_kolinska_modra_2012_bez_data

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

20.05.2023

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Antonín Morávek
Hlavní rozhodčí Josef Holub
Technický ředitel Martin Radikovský
Hlasatel Mgr. Jiří Tuček
Lékař ČČK
Vedoucí ceremoniálu Mgr. Jiří Jakoubek

Startují

ročníky 1963 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1963 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Start vyšších věkových kategorií je povolen mimo soutěž.

Start mladšího žactva povolen.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 800 m, 110m p 91,4, výška, dálka, koule 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 800 m, 100m p 76,2-8,5, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 100m p 83,8, výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 100m p 76,2-8,2, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Závodí se dle pravidel atletiky a těchto propozic.

V bězích na 60 m a 100 m postupuje do finále prvních 8 závodníků. Klíč pro postup do finále bude určen dle přihlášek.

Všechny ostatní běhy jsou finálové. Konečné pořadí bude stanoveno podle dosažených časů.

Základní výšky: starší žáci 130 cm, dorostenci 145 cm, starší žákyně 120 cm, dorostenky 135 cm.

V technických disciplínách (kromě skoku do výšky) mají závodníci 3 pokusy a prvních osm nejlepších podle výkonu postoupí do finále, kde mají další 3 pokusy.

Startovní čísla budou mít všichni závodníci vpředu. U skoku do výšky si závodníci mohou vybrat, kde číslo upevní.

Prezentace u disciplín provádí vrchník přímo v sektoru vždy 15 min před plánovaným začátkem soutěže.

Povoleny jsou hřeby max. 6 mm.

Vstup trenérů a dalších osob na plochu stadionu je přísně zakázán.

K rozcvičování používají závodníci rozcvičovací 300 m stadion.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodníci (resp. vedoucí výprav) se prezentují v závodní kanceláři v den konání závodu od 08,30 do 09,30 hodin.

Závodní kancelář bude otevřena po celou dobu konání závodů.

Závodníci (resp. vedoucí výprav), kteří přijedou až na pozdější závod, se prezentují ihned po příjezdu minimálně však 60 minut před zahájením soutěže.

Startovné

150,- Kč za jeden start v jedné disciplíně. Startovné se platí na místě v den konání závodu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) do čtvrtka 18.5.2023 do 23:59 h.

V přihláškách uvádějte výkony. Bez uvedení výkonů budou závodníci nasazeni do posledních rozběhů.

Neregistrované závodníky přihlašují oddíly e-mailem na adresu antonio.moravek@seznam.cz  ve stejném termínu.

V den závodu lze pouze škrtat. Nelze dohlašovat jiné závodníky a to ani způsobem „místo Franty jde Honza“! Jakékoliv změny se řeší pouze do 09,30 hod.

Starty mimo soutěž jsou povoleny.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 08:30 hodin v závodní kanceláři. 

Startovní čísla budou mít všichni závodníci vpředu. U skoku do výšky si závodníci mohou vybrat, kde číslo upevní.

 

Rozcvičování

K rozcvičování používají závodníci rozcvičovací 300 m stadion.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve skladu v době od 9:00 do 10:00 h.

Zdravotní služba

Bude umístěna v bílém stanu v blízkosti cíle.

Časový pořad

sobota, 20.5.2023

Čas Disciplíny
10:15 100m p 83,8 Žci Běh dálka Žky koule 3kg Žky koule 3kg Dky
10:25 100m p 76,2-8,5 Dky Běh
10:35 100m p 76,2-8,2 Žky Běh
10:50 110m p 91,4 Dci Běh
11:00 60 m Žci Rozběh
11:10 výška Žky výška Dky koule 4kg Žci koule 5kg Dci
11:20 60 m Žky Rozběh
11:30 dálka Dci dálka Dky dálka Žci
11:45 100 m Dci Rozběh
12:00 100 m Dky Rozběh
12:15 oštěp 500g Dky
12:20 800 m Dky Běh 800 m Žky Běh výška Žci výška Dci
12:35 800 m Dci Běh 800 m Žci Běh
13:00 60 m Žci Finále oštěp 500g Žky oštěp 600g Žci oštěp 700g Dci
13:05 60 m Žky Finále
13:15 100 m Dci Finále
13:20 100 m Dky Finále
13:35 300 m Žky Běh
13:50 300 m Žci Běh
14:10 200 m Dky Běh
14:25 200 m Dci Běh
14:40 150 m Žci Běh
14:55 150 m Žky Běh

Další informace

Časový pořad může být změněn dle počtu přihlášených závodníků. V případě změny časového pořadu budou takové změny uvedeny na tomto místě k 19.5.2023.

 

ZMĚNY V ČASOVÉM POŘADU:

skok daleky DOROSTENKY - původní čas 12:45 - nový čas 11:30 h.

skok daleký DOROSTENCI - původní čas 13:45 - nový čas 11:30 h.

hod oštěpem ŽÁCI + DOROSTENCI - původní čas 14:00 - nový čas 13:00 h.

V každé disciplíně budou vyhlášeni 3 nejlepší závodníci, kteří obdrží medaile a věcné ceny.

Vyhlášení v dané disciplíně proběhne pouze v případě, že do závodu nastoupí minimálně 5 závodníků (-ic)!

Vyhlašování bude prováděno v blocích dle dokončených disciplín. Vyhlašovaní atleti se shromáždí před ceremoniálem ve svolavatelně, odkud budou zavedeni k ceremoniálu.

23WA_Rankings_Competition_Logo_CMYK
230105_COS_logolinka_COS_logolinka_A3