Přebor Prahy dorostu a staršího žactva

Logo_Praha.svg PAS-logo šátek

Pořadatel

Technicky zajišťuje Pražský atletický svaz a atletický klub Spartak Praha 4.

Datum

10.06.2023 - 11.06.2023

Místo

Praha - Děkanka (Děkanská vinice I, 987/5, Praha 4)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana 602 699 900 msmetana@atletika.cz
Ředitel závodu Tomáš Nakládal
Hlavní rozhodčí Svatopluk Kubíček
Technický ředitel Vladimír Franěk
Hlasatel Radek Fischer
Lékař Martina Feherová
Vedoucí ceremoniálu Martina Feherová
Časomíru zajišťuje Spartak Praha 4
Výsledky zpracoval Ondřej Benda

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

 

V kategorii dorostu je možné startovat a být přihlášený maximálně ke 4 individuálním disciplínám.
V kategorii staršího žactva je možné startovat a být přihlášen nejvýše ke 3 individuálním disciplínám.
Start ve štafetách není omezen.
Závodníci kategorií dorostu (2006-2007) mohou v jednom dni startovat pouze v jednom individuálním závodě na tratích 800 m a delších.
V kategorii staršího žactva (2008-2009) mohou v jednom dni startovat pouze v jednom individuálním závodě na tratích 300 m a delších.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 91,4, 300m p 83,8, 2000m p 83,8, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 300m p 76,2, 2000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,2, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

K Přeboru bude vybráno podle letošních tabulek 36 nejlepších výkonů v běžeckých diciplinách a kvalifikace dálky žáků a žákyň, 22 v ostatních skocích a 22 ve vrhačských soutěžích. Ve sprintech na 60 a 100 m a překážkách na 100/110 m bude 30 nejlepších nasazeno do pěti rozběhů, z nichž vítězové postoupí do finále A a doplní je jeden další s nejlepším časem. Další podle časů poběží finále B. Posledních 6 vybraných závodníků bude zařazeno do šestého rozběhu, z něhož dle postoupit pouze časem.

Základní výšky a kvalifikační výkon v dálce.

Výška: žákyně 130 cm, žáci 145 cm, dorostenky 138 cm, dorostenci 150 cm

Tyč:  žákyně 180, žáci 220 cm, dorostenky 240 cm, dorostenci  250 cm

Dálka kvalifikační limit: žáci 520 cm a žákyně 475 cm

Omezení startu

Přihlásit lze ke startu maximálně ve třech individuálních disciplínách. Start ve štafetách není omezen. V jednom dni může žactvo startovat pouze v jednom běhu na 300 m a delším, v dorostenecké kategorii na 800 m a delším.

Nominace na mezikrajové utkání staršího žactva

Přebor Prahy je zároveň nominačním závodem do pražského výběru na mezikrajové utkání staršího žactva, které proběhne v neděli 25.6.2023 ve Staré Boleslavi.

Nominováni budou vítězové v disciplínách 60 m, 300 m, 800 m dívky/1500 m chlapci, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, 4x300m smíšená (2+2), dálka, výška, tyč, koule, oštěp, kteří budou na závodě osloveni a bude jim předán nominační dopis.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je umístěna v 1.patře nalevo od schodů.

Startovné

Startovné je třeba uhradit za celý klub během neděle. Startovné bude vybíráno  na chodbě v prvním patře. Pratbu lze provádět fakturací.

100 Kč za každý přihlášený a potvrzený start závodníků pražských oddílů

100 Kč za každý přihlášený a potvrzený start štafety pražských oddílů

200 Kč za každý přihlášený a potvrzený start závodníků mimopražských oddílů/klubů

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 29.5.2023 do 7.6.2023 24:00.

Rozcvičování

K rozcvičování je možno použít 130 m dlouhou rovinku za tribunou s povrchem z umělé trávy a případně i 50 m dlouhou nakloněnou rovinku s tartanovým povrchem vedle ní.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v prostoru hlavního vchodu do budovy.

Svolavatelna

Závodníci se prezentují nejpozději 15 minut před startem disciplíny na startu nebo v příslušném sektoru.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí, a to pro závodníky šatny č. 1 a 2 a pro závodnice šatny č. 3 a 4.  

Pořadatel upozorňuje, že neodpovídá za uložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny online na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).
Jury tvoří: ředitel závodu, hlavní rozhodčí a řídící pracovníci. 

Zdravotní služba

Zdravotní služba je umístěna v 1.patře napravo od schodů.

Časový pořad

sobota, 10.6.2023

Čas Disciplíny
10:00 110m p 91,4 Dci Rozběh výška Dci dálka Žky Kvalifikace
10:15 100m p 76,2-8,5 Dky Rozběh
10:30 100m p 83,8 Žci Rozběh disk 1kg Dky
10:45 100m p 76,2-8,2 Žky Rozběh
11:00 100 m Dky Rozběh tyč Žky tyč Dky koule 3kg Žky
11:20 100 m Dci Rozběh
11:40 60 m Žky Rozběh dálka Žci Kvalifikace
12:00 60 m Žci Rozběh
12:20 110m p 91,4 Dci Finále AB
12:30 100m p 76,2-8,5 Dky Finále AB výška Žky koule 4kg Žci
12:40 100m p 83,8 Žci Finále AB disk 1,5kg Dci
12:50 100m p 76,2-8,2 Žky Finále AB
13:00 100 m Dci Finále AB
13:10 100 m Dky Finále AB tyč Dci
13:20 60 m Žky Finále AB dálka Dky
13:30 60 m Žci Finále AB koule 3kg Dky
13:40 Vyhlášení vítězů - I.blok
14:10 1500 m Dky výška Dky disk 1kg Žci
14:20 1500 m Žky
14:30 1500 m Dci koule 5kg Dci
14:40 1500 m Žci
14:50 300 m Žky dálka Dci
15:10 300 m Žci tyč Žci
15:30 400 m Dky
15:45 400 m Dci výška Žci disk 0,75kg Žky
16:00 Vyhlášení vítězů - II.blok
16:25 1500m p 76,2 Žky Běh trojskok Dky
16:35 1500m p 76,2 Žci Běh
16:45 2000m p 76,2 Dky Běh
17:00 2000m p 83,8 Dci Běh
17:15 4x100 m Dky trojskok Dci
17:30 4x100 m Dci
17:50 4x60 m Žky
18:10 4x60 m Žci
18:30 Vyhlášení vítězů - III.blok

neděle, 11.6.2023

Čas Disciplíny
10:00 200m p 76,2 Žky kladivo 5kg Dci oštěp 500g Žky
10:20 200m p 76,2 Žci
10:40 300m p 76,2 Dky dálka Žky Finále
11:00 300m p 83,8 Dci
11:15 800 m Žky kladivo 3kg Dky oštěp 600g Žci
11:25 800 m Žci
11:40 800 m Dky
11:50 800 m Dci
12:00 Vyhlášení vítězů - I.blok
12:20 150 m Žky dálka Žci Finále
12:40 150 m Žci kladivo 4kg Žci oštěp 700g Dci
13:00 200 m Dky
13:20 200 m Dci
13:40 3000 m Žci
13:55 3000 m Dky 3000 m Žky kladivo 3kg Žky oštěp 500g Dky
14:10 3000 m Dci
14:20 Vyhlášení vítězů - II.blok
14:50 4x300 m Žky
15:10 4x300 m Žci
15:30 4x400 m Dky
15:45 4x400 m Dci
16:00 Vyhlášení vítězů - III.blok

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v Bistru na dvoustovce.
 

Parkování

Parkování je možné o víkendu bez poplatku ve všech zónách v okolí stadionu. Obvykle není problém najít místo.

Další informace

Jménem Spartaku Praha 4 přejeme všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů.