Přebor Prahy mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ATLETIKA HOSTIVAŘ z.s.

Datum

14.06.2023 - 15.06.2023

Místo

Praha - Hostivař

Vedoucí činovníci

Technický delegát Jaroslava Weberová +420607853603 Sport@zsjeseniova.cz
Ředitel závodu Petr Behenský +420774984877 behenskyp@gmail.com
Hlavní rozhodčí Svatopluk Kubíček
Lékař Hynek Šlouf
Časomíru zajišťuje Pavel Sýkora
Výsledky zpracoval Ivana Šloufová

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Mix 4x60 m
Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, 4x300 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, 4x300 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Základní výška pro skok vysoký je 120 cm pro ml. žáky a ml. žákyně.

Kvalifikační limit pro skok daleký je 445 cm pro ml. žáky a 440 pro ml. žákyně.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v označené místnosti na tribuně od 14:30 hodin.

Startovné

Startovné závodníků/závodnic pražských oddílů/klubů ve výši 80 Kč za každý přihlášený a potvrzený start technickým delegátem uhradí oddíly/kluby oproti faktuře vystavené po závodech.
Startovné za štafetový běh činí 100 Kč. Startovné závodníků/závodnic mimopražských oddílů je stanoveno ve výši 200 Kč za každý přihlášený a technickým delegátem potvrzený start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 12. 6. 2023 22:00

Omezení startu
Závodníci/závodnice mohou startovat maximálně ve dvou individuálních disciplínách a štafetě, nebo v jedné individuální disciplíně a dvou štafetách. Není povolen start ve dvou štafetách na 4x60m (nemůže být kombinace 4x60m a 4x60m mix)

Závodníci/závodnice mohou v jednom dni startovat pouze v jednom individuálním závodě na tratích 300 m a delších.

Výběr bude proveden na základě výkonů z dráhové sezony 2023.

Přihlášky ke štafetám podávájí oddíly/kluby v den konání disciplíny nejpozději 60 minut před stanoveným začátkem soutěže na předepsaném tiskopise (možnost stažení na webových stránkách PAS).

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze na protirovince a to pouze jen pokud neprobíhá závod na oválu. Dále využijte k rozcvičování cestu podél tenisových kurtů.

Šatny

Šatny č. 6 a 7 v budově bazénu (vchod do budovy cca 50m od startu 150m) slouží jen k převlékání, za
odložené věci pořadatel neručí, stejně tak za věci odložené na sedačkách tribuny.

WC je k dispozici v budově bazénu, nebo v prostorách tenisového klubu nad stadionem.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude v označeném prostoru tribuny.

Časový pořad

středa, 14.6.2023

Čas Disciplíny
16:00 60 m Žkm Rozběh 1 koule 3kg Žcm
16:30 60 m Žcm Rozběh 1 oštěp 400g Žkm
17:00 800 m Žkm Běh 1 výška Žcm
17:15 dálka Žkm
17:20 800 m Žcm Běh 1
17:40 60 m Žkm Finále
17:50 60 m Žcm Finále koule 2kg Žkm
18:05 300 m Žkm Běh 1 oštěp 500g Žcm
18:15 Vyhlášení vítězů koule Žcm, oštěp Žkm, 60 m a 800 m
18:25 300 m Žcm Běh 1
18:45 4x60 m Žkm Běh 1
19:00 4x60 m Žcm Běh 1
19:15 4x60 m Mix Běh 1
19:30 Vyhlášení vítězů výška a oštěp Žcm, dálka a koule Žkm, 300 m a 4x60 m

čtvrtek, 15.6.2023

Čas Disciplíny
16:00 60m p 76,2-7,7 Žkm Rozběh 1 kriket Žcm
16:25 60m p 76,2-7,7 Žcm Rozběh 1
16:30 výška Žkm
16:35 dálka Žcm
16:45 150 m Žkm Běh 1
17:10 150 m Žcm Běh 1
17:30 Vyhlášení vítězů kriket Žcm a výška Žkm
17:35 kriket Žkm
17:45 60m p 76,2-7,7 Žkm Finále
18:00 60m p 76,2-7,7 Žcm Finále
18:20 Vyhlášení vítězů dálka Žcm, kriket Žkm a 150 m
18:30 4x300 m Žkm Běh 1
18:45 4x300 m Žcm Běh 1
19:15 Vyhlášení vítězů 60 m př a 4x300 m

Parkování

Parkování pouze na sídlišti v okolí stadionu.

Zákaz parkování v areálu, vyhrazeno pořadatelům.