Přebor Prahy mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, mladších žáků a mladších žákyň ve vícebojích

Logo PAS Znak

Pořadatel

Technicky zajišťuje ASK Slavia Praha

Datum

30.09.2023 - 01.10.2023

Místo

Praha - Eden (Atletický stadion SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 - Vršovice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Martin Smetana
602 699 900
msmetana@atletika.cz
Ředitel závodu
Petr Šarapatka
Hlavní rozhodčí
PaedDr. Jitka Vindušková
Technický ředitel
Štěpán Pobuda
Časomíru zajišťuje
Dominik Machotka
Výsledky zpracoval
Lia Vilhelmová

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2010 - 2011
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2010 - 2011

Startují muži a ženy, junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na přeboru Prahy přihlášeni atletickými kluby a oddíly, prezentovali se nejpozději jednu hodinu před začátkem příslušné soutěže v závodní kanceláři a uhradili tam startovné.

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení odpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže

Dorostenci desetiboj
Dorostenky sedmiboj
Juniorky sedmiboj
Junioři desetiboj
Muži desetiboj
Ženy sedmiboj
Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky, všeobecných ustanovení soutěžního řádu pro pražské přebornické soutěže a rozpisů přebornických soutěží jednotlivců obsažených v brožuře Pražské atletické soutěže 2023, II. část.

Atletický stadion má 400 m dlouhou polyuretanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince, polyuretanové sektory pro výšku, tyč, dálku, oštěp a kriket.

Podrobný časový pořad bude určen podle počtu přihlášených závodníků a závodnic a zveřejněn 28.9.2023 na webové stránce ČAS: http://www.atletika.cz.

28.9.2023 bude na webové stránce ČAS: http://www.atletika.cz rovněž zveřejněno rozdělení mladších žáků a mladších žákyň do skupin, zatím se předpokládají 3 skupiny u mladších žáků a 5 skupin u mladších žákyň.

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle počtu přihlášených závodníků a závodnic.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena 30.9.2023 i 1.10.2023 od 08:30 hodin v horní části tribuny atletického stadionu.

Startovné

Za každý přihlášený a potvrzený start je stanoveno pro:

- závodníky a závodnice z pražských atletických klubů a oddílů v pětiboji na 300 Kč, v sedmiboji na 500 Kč a v desetiboji na 700 Kč,

- závodníky a závodnice z mimopražských atletických klubů a oddílů v pětiboji na 500 Kč, v sedmiboji a v desetiboji na 1000 Kč.

Přihlášky

Podávají se na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 18.9.2023 00.00 hodin do 27.9.2023 23:59 hodin.

Výdej startovních čísel

Závodníci a závodnice obdrží na startu běhů na 800 m a 1500 m jedno startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Rozcvičování

Je povoleno:

- na protilehlé rovince atletického stadionu,

- mimo atletický stadion, např. na vrhačské louce nad atletickým stadionem.

Z bezpečnostních důvodů se nelze rozcvičovat na rovince v horní části tribuny atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 45 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu.

Šatny

Budou k dispozici 30.9.2023 i 1.10.2023 od 08:30 hodin v tribuně atletického stadionu - pro muže, juniory, dorostence a mladší žáky šatny č. 33, 34 a 35 a pro ženy, juniorky, dorostenky a mladší žákyně šatny č. 5, 6 a 7, a slouží pouze k převlečení a osobní hygieně.

Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány v horní části tribuny atletického stadionu a po skončení závodů zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Vyhlašování vítězů

Bude provedeno v kategoriích mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek do 30 minut po skončení jejich desetiboje, resp. sedmiboje, a v kategoriích mladších žáků a mladších žákyň do 30 minut pi skončení poslední skupiny jejich pětiboje.

Zdravotní služba

Bude zajištěna v horní části tribuny atletického stadionu.

Časový pořad

sobota, 30.9.2023

Čas Disciplíny
10:00 desetiboj Dci
10:20 desetiboj Jři desetiboj M
10:35 sedmiboj Dky
10:50 sedmiboj Jky sedmiboj Ž
11:15 pětiboj Žkm 1 pětiboj Žkm 2
11:55 pětiboj Žkm 3 pětiboj Žkm 4

neděle, 1.10.2023

Čas Disciplíny
10:00 desetiboj Dci
10:30 desetiboj Jři
10:40 desetiboj M
11:00 pětiboj Žcm 1 pětiboj Žcm 2
11:25 sedmiboj Dky
12:10 pětiboj Žcm 3
12:30 sedmiboj Jky sedmiboj Ž

Stravování

V průběhu závodů je možno ke stravování využít restauraci na atletickém stadionu.

Parkování

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 40 Kč za každou započatou hodinu.

Další informace

Všem závodníkům a závodnicím přeji dosažení co nejlepších výkonů.

Petr Šarapatka

ředitel závodů