Přebor Prahy staršího žactva ve vícebojích

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Dukla Praha

Datum

07.10.2023 - 08.10.2023

Místo

Praha - Juliska (Na Julisce 28, Praha 6 - Dejvice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana msmetana@atletika.cz
Ředitel závodu Rudolf Černý
Hlavní rozhodčí Ing. Ivanka Lebrová
Časomíru zajišťuje Martin Macháček
Výsledky zpracoval Jana Zemanová

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Počet startujících je stanoven na 24 závodníků v devítiboji a 24 závodnic v sedmiboji. Pokud nebudou naplněny uvedené počty pražskými závodníky, může technický delegát doplnit tyto počty závodníky mimopražských oddílů na základě výkonu z roku 2023.

Nejpozději jednu hodinu před začátkem příslušné soutěže je potřeba v závodní kanceláři odevzat vyplněný prezentační formulář a uhradit startovné.

Časový pořad je orientační a může být upraven podle počtu přihlášených závodníků. 

Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn ve čtvrtek 5. října na webových stránkách ČAS a PAS.

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení odpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže

Žáci devítiboj
Žákyně sedmiboj

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky a všeobecných ustanovení soutěžního řádu pro pražské přebornické soutěže a rozpisů přebornických soutěží jednotlivců obsažených v brožuře Pražské atletické soutěže 2023.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

500 Kč za každý přihlášený a potvrzený start závodníků pražských oddílů v sedmiboji

700 Kč za každý přihlášený a potvrzený start závodníků pražských oddílů v devítiboji

1000 Kč za každý přihlášený a potvrzený start závodníků mimopražských oddílů/klubů v sedmiboji a devítiboji

Startovné je možmé uhradit po předchozí domluvě s hospodářem oddílu Tomášem Sekaninou (723 568 761) na fakturu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od úterý 26.9. do středy 4.10.2023 do 23:59.

Časový pořad

sobota, 7.10.2023

Čas Disciplíny
11:00 100 m př. žáci devítiboj Žci
11:30 100 m př. žákyně sedmiboj Žky
11:45 Disk žáci
12:15 Výška žákyně
13:45 Tyč A+B žáci
14:45 Koule žákyně
16:15 Oštěp žáci
16:30 150 m žákyně

neděle, 8.10.2023

Čas Disciplíny
10:00 60m žáci
10:45 Dálka žáci
12:45 Koule žáci Dálka žákyně
14:15 Výška žáci
15:00 Oštěp žákyně
17:00 1000 m žáci
17:10 800 m žákyně