Štafetový pohár - okresní kolo Sokolov

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Technicky zajišťuje ZŠ Běžecká, Sokolov

Datum

26.04.2023

Místo

Sokolov

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Lucie Markusková 734321414 lmarkuskova@atletika.cz
Vedoucí projektu Hana Koptíková hkoptikova@atletika.cz
Ředitel závodu Lenka Kaloudová 607915101 lenka.kaloudova@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Lucie Markusková

Startují

ročníky 2013 - 2016
ročníky 2013 - 2016
ročníky 2011 - 2013
ročníky 2011 - 2013

Účastníci

Družstva základních škol žáků a žákyň prvního stupně.

Družstvo tvoří 16 žáků ve složení:

 • 4 dívky (1. - 3. třída-ročník narození 2016, 2015, 2014, 2013)
 • 4 chlapci (1. - 3. třída-ročník narození 2016, 2015, 2014, 2013)
 • 4 dívky (4. - 5. třída-ročník narození 2013, 2012, 2011)
 • 4 chlapci (4. - 5. třída-ročník narození 2013, 2012, 2011)

Pozn.: Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy.

Štafety smíšené

 • 8 x 100 m  (1.-3. třída-ročník narození 2016, 2015, 2014, 2013)
 • 8 x 100 m (4.-5. třída-ročník narození 2013, 2012, 2011)
 • 8 x 200 m  vybraní závodníci školy, kteří již startovali ve štafetách 8x100m s následujícím rozdělením:
  2 dívky + 2 chlapci (1. - 3. třída-ročník narození 2016, 2015, 2014, 2013)
  2 dívky + 2 chlapci (4. - 5. třída-ročník narození 2013, 2012, 2011)
 • 8 x 200 m "B" závodníci, kteří neběželi ve štafetě 8 x 200 m "A"

Pravidla

Startuje se ze startovní čáry z polovysokého startu. Běhy budou uspořádány po čtyřech až pěti štafetách (podle počtu přihlášených). Závodníci a závodnice hned po startu sbíhají do vnitřní dráhy. Předávací území (20 m) je viditelně vyznačeno (kužely, praporky apod.). Štafety si předávají štafetový kolík.

Hodnocení

Časy všech 3 štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů.

U štafety 8 x 200 m se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje štafeta 8 x 200 m. Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí. Soutěž ve skoku a hodu se do celkových výsledků nezapočítává.

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Vedoucí družstev odprezentují svá družstva a na místě upřesní případné změny na soupisce. Nejpozději však 30 minut před startem.

DOPLŇKOVÉ DISCIPLÍNY BUDOU SOUČÁSTÍ !

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to do 24.4.2023 do 20:00 hodin.

Přihlášky

Podávají základní školy elektronicky prostřednictvím webu www.stafetovypohar.cz/prihlaska.
Přihlášku potvrzenou ředitelstvím školy je nutné odevzdat v písemné podobě při prezentaci.


Do krajského kola postupují u krajů, které mají max. 5 okresních kol, první dvě školy z okresního kola. Další školy do celkového počtu 15 zúčastněných škol jsou vybírány podle nejrychlejších časů z okresních kol. Do republikového finále postoupí vítězná škola z krajského kola. Ukončení přihlášek je v 18 hodin den před konáním závodu.

Doklady pro start

Podmínkou je přihláška v elektronické podobě a předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména a úplná data narození všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

Časový pořad

středa, 26.4.2023

Čas Disciplíny
09:00 prezentace škol
09:30 8 x 100 m 1-3 zci Běh
10:00 8 x 100 m 4-5 zci Běh
10:30 8x200 mA 1-5 sm Běh
11:00 8x200 mB 1-5 sm Běh
11:30 vyhlášení výsledků

Další informace

V případě dotazů kontaktujte krajskou manažerku ČAS


Lucie Markusková 

tel. 734 321414

email: lmarkuskova@atletika.cz

propozice_paticka_SP