Štafetový pohár - okresní kolo Jablonec nad Nisou

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Technicky zajišťuje TJ LIAZ Jablonec nad Nisou,z.s.

Datum

03.05.2023

Místo

Jablonec nad Nisou (Atletický stadion Střelnice, U Stadionu 4586/1)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu
Hana Koptíková
atletikadoskol@seznam.cz
Ředitel závodu
Randák Jiří
+420773089898
randy.jiri@gmail.com
Hlavní rozhodčí
Božena Šulcová
Výsledky zpracoval
Randák Jiří

Startují

ročníky 2013 - 2016
ročníky 2013 - 2016
ročníky 2011 - 2013
ročníky 2011 - 2013

Družstvo tvoří 16 žáků ve složení:

  • 4 dívky (1. - 3. třída-ročník narození 2016,2015,2014,2013)
  • 4 chlapci (1. - 3. třída-ročník narození 2016,2015,2014,2013)
  • 4 dívky (4. - 5. třída-ročník narození 2013,2012,2011)
  • 4 chlapci (4. - 5. třída-ročník narození 2013,2012,2011)

Pozn.: Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy.

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Technická ustanovení

Veškeré informace o systému soutěže, jsou k dispozici na stránkách www.stafetovypohar.cz

Časy všech 3 štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů.

U štafety 8x200 A a 8x200 B se započítává rychlejší štafeta. Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí.

Ve skoku a hodu se vyhlašují soutěžící umístěni na 1. - 3. místě. Do celkového hodnocení, se tyto disciplíny nezapočítávají. 

Do okresního kola bude zařazeno prvních 15 přihlášených škol z okresu. Do krajského kola postupují u krajů, které mají méně než 5 okresních kol , první dvě školy z okresního kola. U krajů s počtem okresních kol vyšších než 5, jen vítězná škola. Další školy do celkového počtu zúčastněných škol , jsou vybírány podle nejrychlejších časů z okresních škol.

Družstva základních škol žáků a žákyň prvního stupně.
 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena ve středu 3.5.2023 od 8,00 hodin v prostoru haly "závodní kancelář č.3", kde se nahlásí případné změny v sestavách.

Přihlášky

Podávají základní školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to do úterý 2.5.2023 do 20,00 hod.

Podávají základní školy elektronicky prostřednictvím webu www.stafetovypohar.cz/prihlaska.
Přihlášku potvrzenou ředitelstvím školy je nutné odevzdat v písemné podobě při prezentaci.


 

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 8,00 hod. v závodní kanceláři č.1. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Rozcvičování

Společná rozcvička všech účastníků v 8,50 na ploše stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách atletické haly. 1 patro dívky, 2 patro chlapci. Na vratnou zálohu je možno použít skříňku. Za volně ležící věci, pořadatel neručí!

 

Výsledky

Výsledky závodu, budou slavnostně vyhlášeny ve 12,00 hod. na ploše stadionu.

Časový pořad

středa, 3.5.2023

Čas Disciplíny
08:00 Prezentace štafet, výdej st.čísel
08:40 Schůzka vedoucích týmů
08:50 Společná rozcvička
09:10 8 x 100 m 1-3 zci
09:30 8 x 100 m 4-5 zci
10:00 dálka odr. 4-5 zci medicinbal 1-3 zci
10:30 dálka 1-3 zci medicinbal 4-5 zci
11:00 Vyhlášení štafet 8x100 m
11:15
11:20 8x200 mA 1-5 sm
11:30
11:35 8x200 mB 1-5 sm
12:00 Vyhlášení celkových výsledků
propozice_paticka_SP