Mezikrajové utkání družstev staršího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Stará Boleslav, z.s.

Datum

25.06.2023

Místo

Stará Boleslav (Houštka 375/3 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Kadla Jiří
Ředitel závodu Linhart Tomáš 603501088
Hlavní rozhodčí Mgr. Jindřiška Pluhařová 733793734
Technický ředitel Mgr. Sládek Pavel 603 74 35 74 sladek.pavel@email.cz
Lékař Blomal s.r.o.
Lékař Blomal s.r.o.
Hospodář Ing. Rynešová Jana 734445178 janarynesova@gmail.com
Časomíru zajišťuje Machota Ondřej o.machota@gbl.cz
Výsledky zpracoval Veselá Tereza 604213947 teryve@seznam.cz

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

V každé disciplíně startují 2 závodníci za družstvo s tím, že je povolen start max. ve dvou individuálních disciplínách a jedné štafetě, případně v jedné individuální disciplíně a dvou štafetách. Není povolena kombinace startů v bězích na 300 m a delších (v rámci individuálních startů) a ani kombinace individuálního startu v bězích na 300 m a delších (800 m žákyně a 1500 m žáci) a smíšené štafetě 4x300 m.  

Maximální počet členů družstva 20 žáků a 20 žákyň.

Každé družstvo smí postavit dvě na 4x60m v každé kategorii a dvě smíšené štafety.

Soutěže

Mix 4 x 300 m kombi
Žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 100m p 83,8, 200m p 76,2, 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 100m p 76,2-8,2, 200m p 76,2, 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Odměny: Každé družstvo obdrží za umístění v celkovém pořadí pohár. Družstva na prvním až třetím místě obdrží navíc medaile a diplom.  

Postup z rozběhů do finále na 60 m - bude stanoven TD na technické poradě v 10:00, stejně jako základní výšky u skoku vysokého a jejich postupné zvyšování. Každý závodník má v ostatních technických disciplínách 4 pokusy.

Bodování: 

Od 1. místa 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 v každé disciplíně.

Při vzájemné bodové shodě v soutěži družstev rozhoduje větší počet umístění na prvních místech, resp. dalších místech v individuálních startech.

Z každého družstva boduje jeden závodník, ve štafetě pouze jedna štafeta. 

Odměny:

Každé družstvo obdrží za umístění v celkovém pořadí (společně í žáci a žákyně) pohár. Družstva na prvním až třetím místě obdrží navíc medaile a diplom. 

Vítězové individuálních disciplín budou odměněni medailí.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v cílovém domku od  9,30 hodin do skončení závodů.

Přihlášky

Podávají Krajské atletické svazy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.6.2023 do 21.6.2023 20:00.

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel bude probíhat na poradě vedoucích družstev.

Přidělená čísla pro jednotlivé kraje: 

 

Jihočeský kraj          1 -   40
Karlovarský kraj   41 -   80
Královéhradecký kraj   81 - 120
Liberecký kraj 121 - 160
Pardubický kraj 161 - 200
Plzeňský kraj 201 - 240
Praha 241 - 280
Středočeský kraj 281 - 320
Ústecký kraj 321 - 360
Vysočina 361 - 400

Rozcvičování

Rozcvičovat se lze na přilehlém víceúčelovám hřišti, v přilehlém lesoparku či v atletickém tunelu (pouze v čisté obuvi).

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v označeném prostoru vedle závodní kanceláře

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně nejpozději 30 minut pře disciplínou. Závodníci budou k disciplínám odváděni rozhodčími 20 minut před zahájením disciplíny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v zázemí atletického stadionu.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na zadní části cílového domku.


Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na zadní části cílového domku. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří:

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v prostorách vední klubu.

Časový pořad

neděle, 25.6.2023

Čas Disciplíny
11:00 4x60 m Žci koule 3kg Žky
11:05 výška Žci kladivo 4kg Žci oštěp 600g Žci
11:20 4x60 m Žky
11:40 1500 m Žci dálka Žky
12:00 800 m Žky
12:20 100m p 83,8 Žci
12:30 tyč Žky tyč Žci oštěp 500g Žky
12:40 100m p 76,2-8,2 Žky kladivo 3kg Žky
12:50 výška Žky
13:00 60 m Žci Rozběh
13:15 60 m Žky Rozběh
13:35 200m p 76,2 Žci dálka Žci
13:50 200m p 76,2 Žky koule 4kg Žci
14:10 60 m Žci Finále
14:20 60 m Žky Finále
14:40 300 m Žci
14:55 300 m Žky
15:15 4 x 300 m kombi Mix

Stravování

Hotel Club Houštka, V Houštce 1259, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Kiosek na stadionu.

Možnosti ubytování


Sportcentrum Brandýs nad Labem

Adresa
Web https://www.sportcentrumbrandys.cz/
Telefon
Email
Poznámka


Hotel TOSCA, V Prokopě 1551, Čelákovice

Adresa
Web http://hoteltoscca.cz/hotel-19.html
Telefon
Email
Poznámka


Hotel Club Houštka, V Houštce 1259, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Adresa
Web http://www.hotelhoustka.cz/
Telefon
Email
Poznámka


Hotel Brandýský dvůr, Brandýs nad Labem

Adresa Ivana Olbrachta 46 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Web https://brandyskydvur.hotel.cz
Telefon
Email
Poznámka

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno přímo v areálu stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno v okolí stadionu.